Lübnan'da sahile vuran fok balıkları nedeniyle çevre tartışması yaşanıyor

Lübnan Çevre Bakanı ve Amşit Belediye Başkanı, bina sahiplerinin gerekli mühendislik ve çevre koşullarına uyduğunu teyit etti

Akdeniz foku Lübnan'da yok olma tehlikesiyle karşı karşıya (Sosyal medya)

Lübnan'daki fokların sayısı artık bir elin parmaklarını geçmediği için yok olma tehlikesiyle karşı karşıya geldi.

Kentsel genişleme ve ruhsatlandırma kararları nedeniyle bu hayvanların varlığını tehdit eden riskler artıyor.

 entsel genişleme nedeniyle, Amşit bölgesindeki deniz mağaralarından birinin turistik tesis kurulmasına ruhsat verilmesi kararı, bölgenin geriye kalanını korumak için hareket başlatan çevre aktivistlerini kızdırdı.


Şartlı ruhsat

Hikaye, Amşit Belediyesi’nin bir kadına deniz kenarında turistik tesis inşa etmesi için ruhsat vermeyi kabul etmesiyle başladı.

Belediye Başkanı Antoine İsa, kadının kendi mülkü içinde bir bina inşa etmek için izin başvurusunda bulunduğunu doğruladı.

Belediye, İmar ve Çevre Bakanlığı'ndan onay istedi ve kadının hukuk ekibi gerekli tüm belgeleri teslim ettikten sonra ruhsat verildi.

Belediye başkanı, "tek katlı olması planlanan ve hassas mühendislik koşullarında yapılması beklenen tesiste inşaat çalışmalarının henüz başlamadığını" belirterek, belediyenin mühendislik ekiplerinin çalışmalarını denetlemekle görevli olduğuna dikkat çekti.

Amşit'te E Bölgesi'nde bulunan ve belediyenin, sivil örgütlerin onayı olmadan ruhsat vermediği alanlarla ilgili İsa şöyle konuştu:

Sahile yakın bir bölgede yer aldığı için mağaralarda çökmeler olmaması ve titreşimlerin deniz canlıları için tehlike oluşturmaması için küçük mekanizmalar kullanılmasını ve çevre sisteminin dikkate alınmasını zorunlu kıldık. Özel mülkiyet üzerine bina yapılmasına ve kamu deniz mülkiyetine müdahale edilmesine izin verilemez veya bu yasalaştırılamaz.

 

fazla oku

Bu bölüm, konuyla ilgili referans noktalarını içerir. (Related Nodes field)

Turistik tesis kurma ruhsatının verilmesi, Amşit mağaralarında yaşayan fokların korunması çağrısında bulunan seslerin yükselmesine yol açtı.

Dalgıç George Assaf, Amşit sahilinde uzanan, iki mağaranın yer aldığı bölgede birkaç kez fok gördüğünden ve o bölgedeki inşaat çalışmalarının, tehlike altındaki deniz canlılarının yer değiştirmesine yol açacağından bahsetti.

Fokları korumak için bir çevre kampanyası başlatıldı ve Lübnan sularındaki endemik bölgelerde inşaat çalışmalarının önlenmesi çağrısında bulunuldu.


Çevresel etki çalışması

Çevre aktivisti Paul Ebi Raşid, fokların yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmasından resmi makamları sorumlu tutarak şöyle konuştu: 

Yaşanan skandal, Çevre Bakanlığı'nın tembelliği ve yatırımcıyı çevresel etki çalışması sunmaya zorlamayıp bunun yerine bir yönetim planı koymasını istemesinden kaynaklanmaktadır. Lübnan alarm vermektedir, yani büyük tehlikelerle karşı karşıyadır. 2015 yılında, fokları korumak için uluslararası bir çaba başladı. Amşit mağaralarının onlar için bir sığınak olarak oluşması nedeniyle yetmişli yıllarda bu bölgede on fok bulunuyordu. Fokların neslinin tükenmesini önlemek ile kadın yatırımcının mağaranın üzerinde mutlu bir şekilde yaşamasına izin vermek arasında bir seçim yapmamız gerekiyor.


Çevre Bakanı Nasır Yasin bu iddiaları yalanlayarak şu açıklamayı yaptı:

Proje sahipleri çevre çalışmalarına bağlı kalarak çevre yönetim planı geliştiriyorlar. Çevre Bakanlığı, yatırımcılar mağara için her türlü korumayı sağlama sözü verene kadar projeyi askıya aldı.

Proje mağaranın üzerinde değil, sınırlarındadır. Çevre Bakanlığı, mağaranın etkilenmemesi ve insanların plaja erişiminin hiçbir şekilde engellenmemesi için sıkı çevresel kontroller yapılması çağrısında bulundu. Proje sahipleri bir katı iptal edip ağır makine kullanmama sözü verdi. Taşınmazların kamulaştırılmasının tamamlanması için belediye ile iş birliği yapılması gerekiyor. Bakanlık her türlü desteği sağlayacaktır.

 


Fokların korunması

Kentsel gelgit Lübnan kıyılarında artıyor. Bununla birlikte deniz canlılarının karşı karşıya olduğu riskler de artıyor.

Ayrıca, vatandaşların çevre bilinci düzeyi arttı ve başta foklar olmak üzere, nesli tükenmekte olan türlerin korunması için çalışmalar başladı.

Bu canlıların sayılarına dair resmi bir istatistik bulunmamakla birlikte, tahminler onların Lübnan Denizi'nde varlıklarını devam ettirdikleri yönünde.

Dalgıç Yusuf el-Cundi, Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde fok habitatı olduğundan bahsetti.

Dalgıçlar, Beyrut sahilindeki "er-Ruşa" bölgesinde ve Amşit ve Dabaye'de fokları görebildiler. Ayrıca Lübnan Dalış Merkezi üyeleri, Bayada ile Nakura arasındaki bölgede bütün bir fok ailesini görebildiğini belirtti.

Ancak hayvanların güvenliğini korumak için bulundukları yerin kesin koordinatlarını vermedi.

Yusuf el-Cundi, kanalizasyon sularının neden olduğu kirliliğe direnebildiklerini belirterek şunları söyledi:

Fokların karşı karşıya olduğu en büyük tehlike, balıkçılık için dinamit kullanımının yanı sıra, bulundukları alanlarda veya korunan alanlarda ağ balıkçılığını içeren aşırı avlanmadır. Kızaklar ve hızlı kruvazörler de fokların yaşamı için bir tehdit oluşturuyor. İnsanların saldırısı, karantinanın deniz ortamı üzerindeki olumsuz etkisi ve deniz organizmalarını kaçmaya ve göç etmeye sevk etmesi de göz ardı edilemez. Dost canlısı foku ilk defa Kasım 2022'de gördüm ve o bölgede dalmaktan kaçınmaya başladım. Dalış merkezi üyeleri, fokun hayatından endişe ederek, onu korkutmamak ya da fotoğrafını çekmek için peşine düşerlerse kaçmaya zorlamamak için yerleşim alanına dalmaktan kaçınmaya başladılar. Deniz yaşamını korumak için bir belediye koruma alanı kurulması gerekiyor.

 

 

Independent Arabia 

DAHA FAZLA HABER OKU