Dışişleri Bakanlığı’ndan Yunanistan’a Lozan Anlaşması ihlali tepkisi

Yunanistan’da müftülüklere dair düzenlemeler içeren yeni kararname ile müftülük kurumunun özerkliğinin ortadan kaldırıldığı ifade ediliyor

Fotoğraf: AA

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Cumhurbaşkanlığı’nın müftülüklere dair yeni düzenlemeler içeren kararnamesinin Lozan Barış Anlaşması’nın ihlali olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Yunanistan, Türk Azınlığın seçtiği Müftüleri tanımayarak Lozan Barış Anlaşması’nı ihlal etmektedir. Bu kere de yanlış uygulamalarını düzeltmek yerine, Müftülük makamını ve Azınlık Müftülerini, yeni kurduğu bir devlet dairesine bağlamak suretiyle ihlallerini daha da vahim bir hale getirmektedir.
 

Yunanistan’da Müftülüklerin idari statü ve yapıları ile yargı yetkilerine ilişkin kapsamlı düzenlemeler içeren sözkonusu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Azınlığın dini ve hayır kuruluşlarını tesis etme ve yönetme hakkını teminat altına alan 1923 Lozan Barış Anlaşması’na aykırıdır.

Açıklamada, 2018 Ağustos ayında gündeme gelen kararname ile ilgili olarak, Türk azınlığın Lozan Barış Anlaşması’yla teminat altına alınan karşılıklılık temelindeki haklarının görmezden gelindiği belirtildi. 

“Söz konusu kararname müftülük kurumunun özerkliğini ortadan kaldırıyor”

Aksoy, söz konusu kararname ile müftülük kurumunun özerkliğini ortadan kaldırıldığını belirterek, “Alelade devlet dairesine dönüştürmeye yönelik bu kararnamenin Yunanistan’daki Türk Azınlık tarafından kabul edilebilir bir yönü bulunmamaktadır” dedi. 

Yunanistan’ın yeni düzenleme ile Türk azınlığın sorunlarının çözümü için azınlık temsilcileriyle geniş kapsamlı ve samimi iletişim kurmadığı şeklinde eleştirilerde bulunulan açıklamada,  “Sorunun kaynağını teşkil eden, dini konulardan sorumlu devlet kurumlarının içinde özellikle Türklere baskı uygulayan çevrelerce gerçekleştirmesi, Yunan zihniyetinin iyiniyetten uzak olduğunu kamuoyuna bir kez daha sergilemiştir. Yunanistan’ın yapması gereken, Azınlığın seçtiği meşru Müftüleri tanıması ve yasadışı atanmış Müftüleri dayatma konusundaki yanlıştan dönmesidir” denildi. 

Açıklamada Yunanistan’daki Batı Trakya Türkleri ile ilgili de endişeler dile getirildi:

Yunanistan’dan ayrıca beklentimiz, adlarında sadece ‘Türk’ kelimesi geçtiği için yasakladığı sivil toplum kuruluşlarıyla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulaması; Azınlığın vakıf idareleri ve vakıf malları üzerinde tam söz hakkına sahip olmalarını temin etmesi; Yunan Vatandaşlık Yasası’nın ilga edilmiş olan 19. maddesi bağlamında vatandaşlıktan çıkartılan Azınlık mensuplarını yeniden vatandaşlığa alması; öte yandan, azınlık anaokulları ve diğer seviyelerde azınlık okulları açma taleplerini karşılamasıdır.

Yunanistan’ın kendi Türk Azınlığının dini özgürlüğüne ve haklarına müdahaleci, olumsuz sicilini tekrar ortaya koyan bu gelişmenin bir AB ülkesinde yaşanıyor olması ayrıca endişe vericidir.

 Yunanistan’daki insan haklarının durumunu takip eden uluslararası ve bölgesel kuruluşlar ile AB kurumlarını, Yunanistan’ın, Avrupa değerleri ve evrensel insan haklarıyla çelişen tasarrufları konusunda tarafsız incelemelerde bulunmaya davet ediyoruz.

 Türkiye, Yunanistan’daki Türk Azınlığın haklı çıkar ve taleplerinin takipçisi olmaya devam edecek olup, Azınlığın haklarında meydana gelecek gelişmeler ikili ilişkilerimiz üzerinde de olumlu etki yapacaktır.

fazla oku

Bu bölüm, konuyla ilgili referans noktalarını içerir. (Related Nodes field)

Yunanistan’daki müftülükler sorunu

Lozan Barış Anlaşması’na göre, azınlıklar kendi din işlerini Yunan Hükümeti’nden bağımsız olarak yönetme hakkında sahip. Ancak 1985 yılından bu yana Yunan Hükümeti, müftüleri doğrudan kendisi atıyor. 
Yunan hükümeti tarafından, Batı Trakya'da Türk azınlık tarafından seçilen müftülerin “müftü unvanını kullanmaları nedeniyle çeşitli defalar yargılandı. Bu nedenle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne ( AİHM) açılan çeşitli davalarda Yunan hükümeti haksız bulunarak mahkum edilmişti. 

 

Independent Türkçe
 

 

DAHA FAZLA HABER OKU