Danıştay, belediye başkanlarının iştirak ve şirketlere yönetici atama yetkisini elinden alan genelgeyle ilgili kararını verdi

Danıştay 8. ve 10. Daire üyeleri, yürütmeyi durdurma talepli başvuruyu müzakere etti. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin talebi, 4'e karşı 5 oyla reddedildi

Fotoğraf: AA

Danıştay, Ticaret Bakanlığı'nın belediye şirketlerinin yönetiminde belediye başkanı yerine belediye meclisinin yetkilendirilmesine ilişkin genelgesine yönelik yürütmeyi durdurma talebinde kararını açıkladı. Talep, 4'e karşı 5 oyla, reddedildi.

Belediye şirket ve iştiraklerinin yönetim kurulu ve müdür atama yetkisi, Ticaret Bakanlığı tarafından belediye başkanlarından alınmış ve belediye meclislerine verilmişti.

15 Mayıs 2019'da Ticaret Bakanlığı'nın aldığı karar Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Danıştay'a taşınmıştı. 

4'e 5'le reddedildi

Yürütmeyi durdurma talebi, Danıştay 8. ve 10. Dairesi'nden 9 üyenin katıldığı müzakere ile karara bağlandı.

5 üye, talebin reddi yönünde oy kullanırken, 4 üye talebi haklı buldu. Sonuç olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin oy çokluğuyla reddedilmiş oldu. 

Talebin kabulü yönünde oy kullanan 4 üye, ret kararı sonrasında muhalefet şerhi yazdı. Muhalefet şerhinde şu ifadeler yer aldı:

Şirketlere ilişkin faaliyetler konusunda 5393 sayılı Yasanın 56. Maddesi uyarınca faaliyet raporu hazırlayıp, meclisin denetimine sunan ve yetersiz bulunması halinde meclisçe 26. Madde uyarınca görevine son verilebilen başkanın, söz konusu şirketleri yönetme yetkisi kapsamında Yönetim Kurulundaki temsilcisini de değiştirme hak ve yetkisi bulunmaktadır. Bu yetkinin meclise ait olduğunun kabulü şeklindeki yaklaşımın, meclisin bu şirketleri hem yönetip, hem denetleyebileceği gibi yasanın amaç ve sistematiğine aykırı bir sonuca yol açacağı açıktır.

31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde AK Parti'nin aralarında İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, Mersin gibi büyükşehirleri kaybetmesinden 45 gün sonra yayınlanan Ticaret Bakanlığı'nın genelgesinin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Yönetim Kurulu toplantısı yapılmış, şirketin yönetimi bakanlık tarafından reddedilmişti. 

"Eski yönetim ve idarecileri tarafından bizden kaçırıldı"

Genelgenin yayınlanmasından yaklaşık 20 gün sonra Ticaret Bakanlığı Ticaret Sicili Genel Müdürlüğü tarafından Ankara Halk Ekmek Yönetim Kurulu'nun onaylanmaması nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden şu açıklama yapılmıştı:

Ne acıdır ki, Ticaret Sicil Müdürlüğü tartışmalı bir kararla yönetimimizi tescil etmeme yoluna gitmiş, bu karara rağmen dahi iç işleyişte meşruluğu tartışmasız olan yönetim kurulu kararlarımızı işleyebileceğimiz karar defteri eski yönetim ve atadıkları idareciler tarafından bizlerden kaçırılarak, hukuksuz bir şekilde önümüz kesilmeye çalışılmıştır.

Hukuki süreç devam ediyor

Bakanlığı ret kararının ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi, genelgeyi Danıştay'a taşımıştı. Ayrıca, Ankara Büyükşehir Belediyesi, yaptığı başvurunun oy çokluğuyla reddedilmesi nihai bir karar değil. Hukuki süreç devam ediyor.

 

Independent Türkçe

DAHA FAZLA HABER OKU