Seçim sonrasının en önemli sınavı "Yapısal Reform Paketi" açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı pakette "Finansal sektörün güçlendirilmesi, tarımda üreticiyle birlikte çalışmak ve vergi adaleti" öne çıkıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde "Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019"u açıkladı / Fotoğraf: AA
 

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından piyasalar tarafından merakla beklenen Yapısal Reform Paketi'ni açıkladı. 

İstanbul'da "Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019" başlığıyla düzenlenen basın toplantısında konuşan Albayrak'ın "Türkiye’nin gündemi ekonomide reformdur. Bu değişim ve reform süreci önümüzdeki 4,5 yıl boyunca kararlılıkla devam edecektir" diyerek başladığı sunumundan satır başları şöyle:  

- Reform alanlarımızın başında finansal sektör var. Bankacılık sektörümüzün güçlü yapısını sürdürmesini temin etmek bu programın en önemli önceliklerinden biridir. İlk adım kamu bankalarımızın sermaye yapılarını güçlendirmek için olacak. Buna göre Hazine ve Maliye Bakanlığı ihraç edeceği, yaklaşık 28 milyar lira devlet içi borçlanma senedini kamu bankalarına verecek. Böylelikle Kamu bankalarının sermaye yeterlilik ve likidite karşılama oranları artırılarak bilançoları çok daha dirençli hale getirilecektir. 

- Özel bankalar tarafında ise Bankalar Birliği koordinasyonunda ihtiyaç halinde hazır tuttukları yeniden sermayelendirme planları çerçevesinde sermayeler artırılabilecek. Özel bankaların sermayeleri için temettü dağıtılmamasının devamı sağlanacak. Dengelenme süreci boyunca temettü dağıtımının ve yöneticilere yapılan nakdi prim ödemelerinin sınırlandırılacak.

- Mali sistemin gözeriminin güçlendirilmesi için Ulusal Veri Merkezi kurulacak. Böylece risk potansiyelleri erken belirlenebilecek. 

- Konkordatolar yeni bir yasal çerçeve ile ele alınacak. Borç yeniden yapılandırmalarını ve icra ve iflas işlemlerini daha hızlı ve etkin hale getirmek için yeni bir yasal ve kurumsal çerçeve oluşturulacak. Bazı sorunlu krediler, bankaların ve ulusal, uluslararası yatırımcıların iştiraki olan bilanço dışı fonlara devredilecek. Yeni yasal çerçeve, yeniden yapılandırma ve alacak tahsil süreçlerini hızlandıracak, borç ödeme kabiliyetini yitirmiş şirketlerin hızlı şekilde tasfiyesini sağlayacak.

- Sektörümüzün aktif kalitesini daha da iyileştirecek bir adım atıyoruz. Bankalar Birliği öncülüğünde, kamunun olmadığı bir yapıda, buranın altını çiziyorum, kamu yok, enerji ve inşaat gibi yüksek sorunlu kredilerin olduğu iki sektörde, sorunlu varlıkları alıp, borç-hisse takası ile dışarı çıkaracak ve bankaların bilançolarını temizleyeceğiz. Bunun için, Enerji Girişim Sermaye Fonu ve Gayrimenkul Fonu Kurulması'nı gündeme aldık. 

- Emeklilik sisteminin reforme edilmesi en önemli adımlardan biri. Tamamlayıcı emeklilik sistemini hızla hayata geçirmeyi planlıyoruz.Vatandaşlarımızın kazançlarına göre kesinti oranlarının belirleneceği zorunlu bir bireysel emeklilik sistemini yeniden ele alacağız. Emeklilik sistemindeki reformla toplanan fonlar milli gelirin yüzde 10'unu bulacaktır. Bu sistemle birlikte Kıdem Tazminatı Reformunu da hayata geçireceğiz.

TARIM REFORMLARI 

- Gıda enflasyonu ile mücadele için en önemli yapısal reformumuz Tarımda Milli Birlik Projesi olacak.

- Tarım ve Orman Bakanlığı’mız tarafından çalışılan bu kapsamlı strateji mayıs ayında tüm kamuoyu ile paylaşılacak. 

- Tohumdan sofraya daha hakkaniyetli bir değer zinciri temin edilecek. 

- Taze meyve sebze pazarında dengeleyici unsur olması amacıyla Tarım Kredi Kooperatifi ortaklığıyla Sera AŞ kurulacak. İlk etapra 2 bin hektar teknolojik sera inşa edilecek. 

- İhracat kapasitesi, yerli yem ve şartlara uygunluk gibi özellikleri dikkate aldığımızda  küçükbaş hayvancılıkta potansiyelimizin altındayız. Verilecek desteklerle 47 milyon olan küçükbaş hayvan varlığımız 4 yıl içinde 100 milyona yükseltilecektir.

- Hal Yasası kapsamında üretici kooperatiflerinin haller içerisindeki payının artırılması hedeflenerek toptan perakende ve lojistik alanlarında daha rekabetçi bir yapının oluşturulmasını sağlayacağız. 

VERGİ SİSTEMİ

- Sıkı maliye politikası bizim en temel politikalarımızdan. Bütçe hedeflerini tutturacak tasarruf adımları devam edecek. 

- Yeni vergi mimarimizde istisna ve muafiyetleri azaltacağız. Kurumlar Vergisi'ni kademeli olarak düşüreceğiz, daha rekabetçi bir noktaya taşıayacağız. 

- Daha adaletli bir vergi sistemi için gelire göre artan vergilendirmeyi daha etkin hale getireceğiz. 

- Beyannameyi yaygınlaştırarak gelir artışlarının sağlayacağı potansiyelle dolaylı vergileri azaltıp dolaysız vergileri artırarak verginin daha da fazla tabana yayılmasını sağlayacağız. 

- Yeni vergi mimarimiz, dünyadaki çağdaş vergi sisteminin önceliklerinden olan istihdam oluşturma hedefinin üzerine oturacak. 

- "Vergide Gönüllü Uyum" adı verilen yeni bir sistemle mükelleflerin beyanlarının esas olduğu ve ilk incelem sonrası sorun görülmediği takdirde süreçlerin tamamlandığı, sadeleştirilmiş bir süreci hayata geçireceğiz. 

- Sahte ve yanıltıcı belge ile mücadele için etkin yaptırım, teknik çözüm, e-fatura, benzersiz kodlu mal takibi sistemiyle kayıtdışılığa karşı etkin bir yapıyı devreye almış olacağız. 

SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME VE İSTİHDAM 

- İhracata dayalı, yüksek teknoloji ve katma değerli üretimi öncelik alan bir ekonomi tesis edeceğiz. 

- Turizm Master planı ile 4 yıl içerisinde 70 milyon turist, 70 milyar dolar turizm gelirine ulaşma hedefi gerçekleştirilecek. 

- Varlık Fonunca, ülkemizi uluslararası ticarette bölgesel lojistik üs haline getirmek amacıyla Lojistik Master Planı hazırlanacak. 

- Kaynakların, yedi stratejik sektör enerji, maden, petrokimya, ilaç, turizm, otomotiv, bilişim sektörlerine kaydırılmasında daha etkin bir yol izleyeceğiz. 

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni "Sosyal Güvenlik Reformu" paketini bu yıl içerisinde açıklayacak. Kayıtlı istihdamı teşvik ve kayıt dışılıkla mücadele yeni yöntemler ve veri analitiği süreçleriyle reform sürecine önemli katkı sağlayacak. 

- Sanayi Bakanlığımız, “Sanayide Yerleştirme Programı” ile sanayide Ar-GE’den yatırım ve ihracata tüm adımların tek pencereden yönetildiği arz-talep bileşenlerinin desteklendiği öncelikli orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlere yönelik stratejileri hayata geçirecek. 300 ürünün yerleştirilmesini ortaya koyacak bu programı mayıs ayında kamuoyu ile paylaşacak. 

EĞİTİM 
 

- İstihdam bazlı eğitim planlaması: Kurumlardaki eğitim ve istihdam verileri entegre edilerek eğitim programı ve meslek bazında arz-talep dengesi oluşturulacak. Böylece eğitim ve istihdam uzun vadeli perspektif de planlanacak ve PISA 2021 uygulamasında ortaokullar lehine farkın yüzde 20, bölgeler arası farkın yüzde 10 azaltılması hedeflenmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı bu programı eylül ayında açıklayacak. 

- Tüm bu dönüşümle birlikte büyük ve güçlü Türkiye için ihracata dayalı, teknolojik üretime öncelik veren, rekabetçi katma değerli ürün altyapısını tamamlamış bir ekonomi dönüşümünü gerçekleştireceğiz.

YARGI REFORMU

- Kapsamlı bir katılımla hazırlanan bu reform paketi, yargı reformu strateji belgesiyle Adalet Bakanlığı tarafından yakın bir süreçte kamuoyu ile paylaşılacak. 

- Yargı reformunun vizyonu, güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemi olacaktır. 

- Ekonomik refahın sağlanması ve toplumsal tabana yayılmasında hukuk ve ekonomi birbirini tamamlayan iki önemli çalışma alanıdır. 

- Güçlü ve sürdürülebilir bir ekonomik kalkınmayla adil ve etkin işleyen bir hukuk sistemi arasındaki ilişki açıktır. 

DAHA FAZLA HABER OKU