Kadın-erkek eşitliği araştırması: Türkiye'de hala 4 kişiden biri her alanda eşitliği desteklemiyor

Fransa merkezli araştırma ve danışmanlık şirketinin, biri Türkiye özelinde diğeri de küresel ölçekte yaptığı iki araştırma kadın-erkek eşitliği konusunda alınacak daha çok yolun olduğunu ortaya koydu

Ipsos'un Global Advisor ve Türkiye Barometresi Araştırmaları, kadın-erkek eşitliğinde ilerleme kaydedilmiş olunsa da günümüzde cinsiyet ayrımcılığının devam ettiğini gözler önüne serdi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kamuoyuyla paylaşılan Ipsos Türkiye Barometresi Araştırması'na göre toplumun yüzde 75’i, kadın ile erkeğin hayatın her alanında eşit olması gerektiğine inanıyor.

Bu sonuç, Türkiye'de hala toplumun yüzde 25'inin cinsiyet eşitliğine inanmadığını gösteriyor.

 

 

Araştırmaya Türkiye'den katılanların yüzde 57'si: Erkek olmak daha avantajlı

Türkiye dahil 28 ülkede yapılan Ipsos Global Advisor araştırması sonuçlarına göre her 10 bireyden sadece biri kadın olmanın daha avantajlı olduğu görüşünde. 

Araştırmaya Türkiye’den katılan bireylerin yüzde 57’si toplumda erkek olmanın daha avantajlı olduğuna inanırken, yüzde 27’si arada bir fark olmadığını düşünüyor. 

 


 

Küresel kamuoyunun neredeyse yarısı evde çocuk bakımı konusunda kadın ile erkeğin eşit sorumluluğa sahip olması konusundaki çalışmaların yetersiz olduğuna inanıyor. 

 

 

Ipsos Global Advisor Araştırması'na göre Türkiye’den katılan bireyler, ülkede kadın-erkek eşitliğini sağlamak için yapılması gerekenler konusunda özellikle kadına yönelik şiddeti önleyecek yasalar ve eğitim konusuna vurgu yapıyor.

 

 

"Çalışmalar yapılsa da hükümet politikaları yeterli olmuyor"

Ipsos Sosyal Araştırmalar Birim Lideri ve İcra Kurulu Üyesi Özlem Bora, araştırma verileri kadın-erkek eşitliği konusunda olumsuz bir tablo çizse de Türkiye dahil küresel kamuoyunun bu konuda umutsuz olmadığını belirtiyor. Bora, hükümet politikalarının yetersizliğine dikkat çekiyor.


“Cinsiyet eşitsizliğine karşı küresel tutumlara bilimsel veriler ışığında bakıldığında; uluslararası düzenlenen güncel politikaların bu konuda çözüme yönelik yeterli bir kanal açamadığı görülmektedir. Dünyanın yarısı; toplumda erkek olmanın daha avantajlı bir durum olduğuna inanıyor. Tüm dünyada anne olarak kadın, iş hayatında çalışan kadın, aile içinde kadın, toplum içinde kadının karşılaştığı ortak sorunlardan en önemlisi, çocuklara ve eve bakmak konusunda eşit haklara sahip olmak…  Bu konuda yapılanların yeterli olup olmadığı sorulduğunda; her ne kadar global ölçekte devlet politikaları arasında en çok konuşulan konulardan biri olsa da yeterli görülmüyor.  Her yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde; dünyanın farklı sayısız noktasında küresel ortak bir anlatımla gündeme getirilen sorunların başında; kadına şiddet, cinayetler, adalet konusunda yetersizlikler geliyor.  Hükümet politikalarının beklentileri karşılamadığı görülüyor. Küresel kamuoyu umutsuz değil. Dünyadaki insanların yarısı, eğitimde kadınlara yönelik ayrımcılığın 20 yıl içinde sona ereceğine inanıyor.  Türkiye’de toplumun dörtte üçü “kadın ve erkeklerin hayatın her alanında eşit olması gerektiğine inanıyor. Kadının güçlendirilmesi ve konumunun geliştirilmesi, toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısının politika, strateji ve uygulamalara yansıtılması büyük önem taşıyor.”

 

 

Ipsos Global Advisor Araştırması

Ipsos Global Advisor Araştırması, 21 Aralık 2018–4 Ocak 2019 tarihleri arasında toplam 18 bin 800 bireyle 27 ülkede gerçekleştirildi. Bu ülkeler, Arjantin, Avustralya, Belçika, Brezilya, Kanada, Kolombiya, Şili, Fransa, Almanya, Macaristan, Hindistan, İtalya, Japonya, Malezya, Meksika, Peru, Polonya, Rusya, Suudi Arabistan, Sırbistan, Güney Afrika, Güney Kore, İspanya, İsveç, Türkiye, İngiltere ve ABD'ydi. Araştırma kapsamında sorular, Ipsos Online Paneli üzerinden bireylere iletildi.

 

Ipsos Türkiye Barometresi Araştırması

Ipsos Türkiye Barometresi Araştırması, 24 Ocak –14 Şubat tarihlerinde yüz yüze görüşme yöntemiyle 12 kentte gerçekleştirildi. Çalışmanın örneklem sayısı 1320 ve araştırmanın hata payı da %95 güven aralığında +/- 2,5 olarak açıklandı.
 

DAHA FAZLA HABER OKU