AK Parti'nin hazırladığı ürün güvenliği düzenlemesi TBMM'de

Kanun teklifiyle ilgili konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Meclis Başkanlığına ürün güvenliğine ilişkin sunduğumuz kanun teklifiyle amacımız, vatandaşımızın güvenilir ürünlere erişimini sağlamak." dedi

Fotoğraf: AA

AK Parti, Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanun Teklifi'ni Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sundu. 

AK Partili milletvekillerinin imzasıyla sunulan teklifin amacı, "ürünlerin güvenli ve ilgili teknik düzenlemelere uygun olmasını sağlamak; piyasa gözetimi ve denetiminin esasları ile yetkili kuruluşların görevlerini ve iktisadi işletmeciler ile uygunluk değerlendirme kuruluşlarının yükümlülüklerini belirlemek" olarak tanımlandı. 

Muş: Amacımız vatandaşımızın güvenilir ürünlere erişimini sağlamak

Kanun teklifiyle ilgili konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Meclis Başkanlığına ürün güvenliğine ilişkin sunduğumuz kanun teklifiyle amacımız, vatandaşımızın güvenilir ürünlere erişimini sağlamak." dedi.

Avrupa Birliği'ne ihraç edilen ürünler düzenleme kapsamında

AK Parti'nin TBMM Başkanlığı'na sunduğu düzenlemeye göre, piyasaya arz edilmesi hedeflenen, arz edilen, piyasada bulundurulan veya hizmete sunulan tüm ürünleri kapsayacak ve Avrupa Birliği üyesi ülkeler dışındaki ülkelere ihraç edilen veya ihracı hedeflenen ürünler bu düzenleme kapsamı dışında olacak.

Teklifte getirilmesi öngörülen düzenlemeler şöyle:

İmalatçı, piyasaya arz ettiği bir ürünün, uygun olmadığını öğrendiği veya bilmesi gerektiği hallerde ürünü uygun duruma getirmek ve gerektiğinde piyasaya arzını durdurmak, piyasadan çekmek veya geri çağırmak için gerekli düzeltici önlemleri ivedilikle alacak. Ayrıca imalatçı, devrettiği yetki ve görevlerin mahiyetini, varsa koşullarını ve sınırlarını yazılı olarak ve açık bir biçimde belirlemek suretiyle "yetkili temsilci" atayabilecek.

İşletmeci, alınan diğer önlemler riski ortadan kaldırmada yetersiz kaldığında, kendiliğinden veya yetkili kuruluşun talebi üzerine ürünü geri çağıracak. Ciddi risk taşıdığına dair belirtiler bulunan ürünlerin piyasaya arzı, piyasada bulundurulması, önerilmesi veya teşhir edilmesi geçici olarak durdurulacak. Uygun olmayan bir ürünün internet üzerinden satılması halinde aracı hizmet sağlayıcıya içeriğin çıkarılması için bildirimde bulunulacak.

Televizyon veya radyo üzerinden uygun olmayan bir ürünün satışının durdurulması ise medya hizmet sağlayıcı kuruluştan istenecek ve bu karar RTÜK'e bildirilecek. İdari para cezaları uygulanırken, cezaya konu aykırılığın büyüklüğü ve yaptırım uygulanacak gerçek veya tüzel kişinin ekonomik durumu dikkate alınacak.

 İmalatçı veya ithalatçı ürünü piyasaya kendisinin arz etmediğini, uygunsuzluğun dağıtıcının veya üçüncü bir tarafın ürüne müdahalesinden veya kullanıcıdan kaynaklandığını, üründeki uygunsuzluğun teknik düzenlemelere veya diğer zorunlu teknik kurallara uygun olarak üretilmesinden kaynaklandığını ispatladığı takdirde ürün tazminat sorumluluğu kalkacak.

 

Independent Türkçe, AA

DAHA FAZLA HABER OKU