Türkiye’nin televizyona ödediği para, kitap harcamasının 2, sinema, tiyatro harcamasının 4 katı

TÜİK’in “Kültür Ekonomisi” istatistiklerine göre hanehalkının yaptığı kültür harcamalarında yine en büyük pay televizyona gitti. Sinema, konser ve tiyatronun toplam kültürel harcamalardaki payı yüzde 6’da kaldı

Fotoğraf: Unsplash/Hatice Yardım

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılına ait “Kültür Ekonomisi” istatistiklerini açıkladı. 

Buna göre hanehalkının kültür harcamaları 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 23,9 arttı ve 18 milyar 960 milyon 232 bin lira oldu. 

Sinema, tiyatro, konser, müze, hayvanat bahçeleri, kitap, gazete ve dergilerin yanı sıra şunlar da kültür harcamaları olarak kabul ediliyor: 

Radyo, CD çalar ve diğer elektro akustik aletler, televizyon ve TV yayın masrafları, fotoğraf ve sinema ekipmanı, veri işlem ekipmanı, kasetler, diskler ve disketler, görsel ve işitsel fotoğraf ve veri işleme ile ilgili araçların onarımı, müzik enstrümanları… 

Televizyon hâlâ çok tüketiliyor 

Bu alt başlıklara bakıldığında bir yılda en fazla harcama, televizyon ve TV yayın masraflarında görülüyor. 

Buna göre insanların televizyon ve televizyon ürünlerine talebinin toplam kültür harcamalarındaki oranı 2017’de yüzde 31,2; 2018’de yüzde 25,8 oldu. 

Televizyonlara yapılan harcamayı yüzde 14,7 kitap harcamaları takip etti. 

Yani televizyonlara 4 milyar 894 milyon 223 bin lira harcayan Türkiye, bunun yaklaşık yarısını kitaplara harcadı. 

Hanehalkının sinema, tiyatro ve konser gibi faaliyetlere yaptığı harcama ise 1 milyar 138 milyon 333 seviyesinde gerçekleşti. Bu rakam geçen sene 858 milyon 333 bin liraydı. Bir yılda bu alanlara ayrılan bütçe yüzde 6’da kaldı. 

Kasetler yok oluyor 

Tabloda dikkat çeken diğer bir örnek ise teknolojinin gelişmesiyle rağbetin giderek azaldığı, radyo, CD çalar, kaset ve disket gibi ekipmanlarda. 

2017’de “Radyo, CD çalar ve diğer elektro akustik aletler”e 80 milyon 968 lira harcayan Türkiye, 2018’de bunu 206 milyon lira seviyesine çekti.  

Kaset, disk ve disket harcamasında ise gözle görülür bir gerileme var. 2017’de 63 milyon 335 lira harcama yapılan bu ürünlere ödenen para bir yılda 15 milyon seviyesine geriledi. 

2017’deki kültür harcamasının yüzde 0,4’ünü kasetlere veren hanehalkı, 2018’de bunu yüzde 0,1’e çekti. 

Kültür harcamalarının gayrisafi yurt içi hasılaya oranı neredeyse değişmedi

Toplam kültür harcamaları içinde genel devlet harcamalarının payı yüzde 64,3, özel harcamaların payı ise yüzde 35,7 oldu.

Genel devlet harcamaları içindeki kültür harcamaları 2018 yılında 2017 yılına göre yüzde 23,4 artarak 34 milyar 950 milyon 410 bin lira oldu.

Genel devlet harcamalarının yüzde 66'sı merkezi yönetim bütçesinden harcandı. Yüzde 34'ü ise yerel devlet bütçesinden gerçekleştirildi.

Toplam kültür harcamasının gayrisafi yurt içi hasılaya oranı 2017’de yüzde 1,4’ken 2018’de yüzde 1,5’e yükseldi. 

En çok ihraç edilen el sanatları 

Kültürel alanlara göre bakıldığında, en çok paya sahip olan el sanatlarının ihracat toplamı 2018 yılında 24 milyar 997 milyon 962 bin TL olarak gerçekleşti. El sanatlarının toplam kültürel mal ihracatı içindeki payı yüzde 73,5 oldu.

Kültürel alanlara göre bakıldığında, görsel ve işitsel medyanın ithalat toplamı 2018 yılında 10 milyar 984 milyon 229 bin TL olarak gerçekleşti. Görsel ve işitsel medyanın toplam kültürel mal ithalatı içindeki payı ise yüzde 48,4 oldu.Independent Türkçe 

DAHA FAZLA HABER OKU