PISA 2018 sonuçları öğretmen sendikalarını memnun etmedi

PISA 2018 sonuçlarında 2015 sonuçlarına göre yükselişe karşın öğretmen sendikalarından yapılan açıklamalarından halen OECD ortalamasının altında olunduğu eleştirisi öne çıktı

PISA 2018 sonuçlarına göre Türkiye'nin oranı yükseldi / Fotoğraf: AA

OECD tarafından uygulanan ve 79 ülkenin katıldığı Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı 2018 sonuçları yayımlandı.

Üç yılda bir yayımlanan rapora göre Türkiye okuma becerilerinde ve matematik, fen okuryazarlığında geçmiş yıllara göre ilerleme kaydetmiş, puanını yükselten üç ülkeden biri olmuştu.

Yükselişe karşın PISA sonuçları öğretmen sendikalarını tatmin etmedi.

Yapılan açıklamalarda alınan sonucun yeterli olmadığı vurgusu ön plandaydı.

İşte o açıklamalardan bazıları.

Eğitim Sen: PISA 2018 Sonuçlarını Başarı Olarak Değerlendirmek Mümkün Değildir!

Eğitim Sen’den yapılan ve sendikanın sitesinde yer alan yazılı açıklamada PISA 2018 sonuçlarının 2015 sonuçlarına göre daha iyi olmakla birlikte OECD ortalamasının altında kaldığı belirtilerek şu eleştiriler yöneltildi:

2018 sonuçları Türkiye’nin okuma alanında ancak PISA 2012’deki seviyesine yaklaşabildiğini, matematik ve fen alanlarında ise 2012 seviyesinin üzerine ancak çıkılabildiğini göstermektedir.

“Öğrenciler hala eğitimde temel becerilerden yoksunlar”

Türkiye’de eğitim becerilerinde alt yeterlilik düzeyinde yer alan öğrencilerin oranının hala çok yüksek olduğunun iddia edildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

PISA 2018 sonuçları, 2015’e göre kısmi bir iyileşme gösterse de, 15 yaşındaki öğrencilerin önemli bir oranının hala eğitimde temel becerilerden yoksun olduğu görülmüştür. Okuma becerilerinde üst düzeyde (düzey 5 ve 6) yeterlilik gösteren çocukların oranı 2012 yılında yüzde 4,3 iken, 2015’te bu oran yüzde 0,6‘ya gerilemiş, 2018’de ise yüzde 3,3 olmuştur. Bu alanda OECD ortalaması (yüzde 9) Türkiye’nin üç katıdır.

sınav.jpg
Fotoğraf: AA

 

“Matematik ve Fen’de OECD ortalamasının altında”

Eğitim Sen açıklamasında matematik ve fen ortalamalarının OECD’nin altında olduğu şu örneklerle öne sürüldü:

PISA 2018 sonuçlarına göre Türkiye’deki öğrencilerin yüzde 63’ü matematikte seviye 2 ve üzerine erişebilirken bu alanda OECD ortalaması yüzde 76’dır. Fen bilimlerinde ise Türkiye’deki öğrencilerin yüzde 75’i seviye 2 ve üzerine ulaşabilirken, OECD ortalaması yüzde 78 olmuştur.

Türk Eğitim İş

“OECD ortalamasının altında olduğumuz gerçeğini değiştirmiyor”

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan ise PISA 2018 sonuçlarına dair yaptığı ve sendikanın sitesinde yer alan açıklamasında şöyle konuştu:

Elbette 2015 yılına göre Türkiye’nin puanlarını artırması olumlu bir gelişmedir ancak bu durum, hala OECD ortalamasının altında ve puanlarımızın da çok düşük olduğu gerçeğini değiştirmemektedir. Bu noktada Türkiye’nin bu başarısızlıklarının nedenleri ortadan kaldırılmalı ve ülkemiz eğitim yarışında en azından OECD ortalamasına ulaşabilmelidir.

öğrenciler.jpg
Eğitim İş Sendikası, eğitime ayrılan bütçenin artırılmasını istedi / Fotoğraf: AA

 

Eğitim İş Sendikası: “PISA, Türkiye`de eğitimin geldiği acı noktayı göstermiştir”

Eğitim İş Sendikası Merkez Yönetim Kurulu adına “PISA, Türkiye’de eğitimin geldiği acı noktayı göstermiştir” başlığıyla yapılan yazılı açıklamada sonuçlara yönelik eleştiriler ve çözüm önerileri vardı.

Açıklamada ise 2015 sonuçlarına göre Türkiye'deki öğrencilerin puanlarında yükseliş yaşansa da PISA 2018 sonuçlarına göre Türkiye "okuma, matematik ve fen bilimi" alanlarının tamamında OECD ortalamasının altında kaldığı vurgulanarak bir öneri ile bitirildi.

PISA testi açıkça gösteriyor ki Türkiye’de eğitim sisteminin temel sorunlarından biri, öğrencilere günlük hayatta karşılarına çıkabilecek sorunları çözebilmeleri için gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılamaması. Ülkemiz; öğrenci sayısı, bütçeden eğitime, araştırmaya ayrılan pay, fert başına düşen milli gelir göstergeleri göz önüne alındığında projeye katılan ülkelerin çoğuna göre dezavantajlı durumdadır. Eğitime ait bütçe artırılmalı, ek kaynaklar yaratılmalıdır.

© The Independentturkish

DAHA FAZLA HABER OKU