ABD'nin Sezgin Baran Korkmaz'ı Avusturya'dan isterken dayandığı anlaşma ortaya çıktı

Avusturya ile ABD arasında 1995’te imzalanan ve yeni güncellenen 'cezai ve ekonomik suçlara ilişkin adli yardımlaşma' anlaşması, Sezgin Baran Korkmaz'ın ABD'ye iade edilebileceğini gösteriyor

Fotoğraf: Twitter

ABD, kara para soruşturması nedeniyle SBK Holding’in sahibi Sezgin Baran Korkmaz’ı, uluslararası arama ve yakalama kararıyla Avusturya’da yakalattı. Şimdi de bilgi, belge, delil ve şahsın alınması için başvurdu. İki ülke arasındaki anlaşma 'adli yardımlaşma' ve 'iade'yi öngörüyor. 1995’te imzalanan ve yeni güncellenen ‘cezai ve ekonomik suçlara ilişkin adli yardımlaşma’ anlaşması, Sezgin Baran Korkmaz'ın ABD'ye iade edilebileceğini gösteriyor.

Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre; Türkiye ve Sezgin Baran Korkmaz’ın bazı avukatlarının iddialarının aksine, bu uluslararası anlaşmanın maddeleri, ABD'nin elinin Korkmaz’ın iadesinde ya da arzuladığı delilleri almada’ çok güçlü olduğunu gösteriyor. ABD ile Avusturya makamları, bu anlaşmaya göre Sezgin Baran Korkmaz’la ilgili çeşitli hukuki süreçleri birlikte işletecek.

Yakalama, soruşturma ve iade talepli dosyada yer alan Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili hususlar ile uluslararası anlaşmaya göre işleyecek süreç şöyle:

Delil toplama ve isteyen ülkeye nakil:

Anlaşma, ceza fiillerin soruşturulması ve kovuşturulmasıyla ilgili olarak talepte bulunan devletin adli makamlarının cezalandırmaya yetkili olduğu durumlarda, karşılıklı adli yardımda bulunacak. Adli yardımlaşma, iade dahil birçok konuyu içeriyor. ABD ve Avusturya, karşılıklı olarak;
a) Kişilerin, bilgi ya da nesnelerin araştırılması, belirlenmesi,
b) Belgelerin karşılıklı servis edilmesi,
c) Tanıkların veya bilgi sahibi olan kişilerin sorgulanması,
d) Gözaltındaki kişilerin delillerin toplanması veya başka amaçlarla istenen ülkeye verilmesi, nakledilmesi,
e) Arama ve el koyma taleplerinin yerine getirilmesi,
f) Belgelerin, dosyaların ve kanıtların sağlanması,
g) Arama ve el koyma taleplerinin değerlendirilmesi,
h) Müsadere ve iade ile ilgili işlemlerde karşılıklı yardım. Ayrıca, karşılıklı olarak tanınan konularda her türlü adli yardım.

fazla oku

Bu bölüm, konuyla ilgili referans noktalarını içerir. (Related Nodes field)

Anlaşma adli yardımda bulunmayı öngörüyor

Anlaşma Avusturya'nın ABD'ye, soruşturma, kovuşturma veya takibatta konu olan fiilen, talepte bulunulan devletin hukukuna göre suç teşkil edip etmediğine bakılmaksızın adli yardımda bulunmayı öngörüyor. Ancak, talepte bulunulan devlet, eylem kendi kanunlarına göre suç teşkil etmediği ve talebin yerine getirilmesi için mahkeme emri gerektirdiği sürece, karşılıklı yardım talebine uymayı tamamen veya kısmen reddedebilir.

Anlaşmada yer alan bir madde, Avusturya'nın adli yardım sağlamak için her çabayı göstermesi gerektiği yönünde. Bu maddeye göre, ülkeler karşılıklı olarak, mahkeme kararı yoksa bile, "zorlayıcı tedbirler gerektiren adli yardımı sağlamak için her çabayı göstermek" zorunda. ABD veya Avusturya'nın karşılıklı adli yardımları, siyasi suç varsa, askeri casusluk söz konusu ise, iade ya da bilgi alışverişi milli güvenliği tehlikeye düşürüyorsa reddedilebiliyor. Korkmaz olayında bu yok. Talep eden devlet ile talep edilen "devletin ekonomik suçlara bakış açısının farklı olması" iade ya da bilgi alışverişini engellemiyor.

Makul şüphe yeterli

Arama veya el koyma veya diğer zorlayıcı önlemler, talep eden devletin makul şüpheyi kanıtlaması halinde de uygulanabiliyor. Talepte bulunulan devletin yetkili makamı, talebi gecikmeksizin ele almalı veya yetkili makama iletmeli. Talepte bulunulan devlet, talebi tamamlamak için elinden gelen her şeyi yapar. Talepler, talepte bulunulan devletin yasalarına göre ele alınır. Talepte bulunulan devletin mahkemeleri, ulusal soruşturma ve kovuşturma işlemlerinde, kanunlarının izin verdiği ölçüde talepleri yerine getirmeye yetkili. Talepte belirtilen icra şekline, talep edilen devletin kanunlarına aykırılık yoksa uyulur.

Yürütmeyi durdurma şartları

Talepte bulunulan devletin merkezi makamı, bir talebin yerine getirilmesinin devam eden ceza soruşturmalarına veya ceza yargılamalarına müdahale teşkil ettiğini, kişinin güvenliğini tehlikeye atacağını veya talepte bulunulan devletin kaynaklarına olağanüstü yük getireceğini tespit ederse, yetkili makama danışıp yürütmeyi erteleyebilir veya koşula bağlı hale getirebilir.

 

 

Sözcü

DAHA FAZLA HABER OKU