Yargıtay, erkeğin ailesinin evliliğe müdahalelerine sessiz kalması ve düğünü engellemesini boşanma sebebi saydı

Yargıtay, İzmir'de bir çiftin birbirlerine karşılıklı açtığı boşanma davasında kadın aleyhine verilen kararı bozarak, erkeğin ailesinin müdahalelerine sessiz kalmasını ve düğünü engelleyerek bunu sosyal medyadan duyurmasını boşanma nedeni olarak gördü

Yargıtay, İzmir'deki anlaşmalı bir boşanma davasında Avukat Hortoğlu'nun adlandırmasına göre emsal niteliğinde bir karara vardı / Fotoğraf: AA

Evlenen insanlar çeşitli nedenlerle boşanabiliyor ve bu davalarda farklı sonuçlar çıkabiliyor.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin 2019 / 11794 sayılı kararında taraflardan birinin düğünü engellemesi boşanma nedeni olarak sayıldı.

İçtihat metninde olayın geçmişiyle ilgili verilen bilgilere göre İzmir'de yeni evlenen bir çift birbirlerine karşılıklı boşanma davası açtı.

Ancak ilk derece mahkeme kararında boşanmaya sebebiyet veren olaylarda erkeğin kusursuz, kadının ise tam kusurlu olduğunu kabul ederek, kadının davasının reddine, erkeğin davasının kabulü ile boşanmaya ilişkin hüküm verdi.

İlk derece mahkemesinin bu kararına karşı kadının avukatı istinaf mahkemesine başvurdu.

İstinaftaki duruşmada kadının taleplerinin reddine karar verildi.

Bunun üzerine bu sefer kadın ve vekili, Yargıtay'a temyiz talebiyle başvurdu.

Yargıtay, erkeğin ailesinin evliliğe müdahalelerine sessiz kalmasını kusur kabul etti

Yargıtay kararında, yapılan yargılama ve toplanan delillere bakıldığında kadının kusurlu davranışları yanında, davalı erkeğin de ailesinin evliliğe müdahalesine sessiz kaldığı, tek taraflı olarak düğünden vazgeçtiklerinin ve bunu sosyal medya üzerinden duyurduklarının anlaşıldığı kaydedildi.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, ardından "Bu durumda davalı-karşı davacı kadının evlilik birliğinin temelinden sarsılması (TMK m. 166/1) hukuki sebebine dayalı boşanma davasının kabulü gerekir. O halde davalı-karşı davacı kadının boşanma davasının kabul edilmesi gerekirken, yetersiz gerekçe ile reddine karar verilmesi doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir" diyerek davanın temyiz edilmesine karar verdi.

cengiz hortoğlu.jpg
Avukat Cengiz Hortoğlu, Yargıtay'ın kararını yorumladı / Fotoğraf: Independent Türkçe

 

"Emsal niteliğinde bir karar"

Konuyla ilgili görüşünü aldığımız avukat ve yazar Cengiz Hortoğlu ise bu kararın iki nedenden ötürü emsal niteliğinde olduğunu iddia ederek, bunu iki nedene bağladı:

1) Erkek, ailesinin evliliğe müdahale etmesine sessiz kalmıştır.

2) Yapılması kararlaştırılan düğünden tek taraflı olarak, kadının düşüncesi de alınmadan vazgeçilmiş ve bu vazgeçme sosyal medya üzerinden duyurulmuştur.

Yargıtay bu iki davranışı, evlilik birliğinin temelinden sarsılması olarak kabul etmiştir.

"Çok doğru bir karar"

 "Çok doğru bir karar olduğu kanısındayım" diyen Hortoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

Çünkü evliliği ayakta tutan, eşlerin birbirlerine değer vermeleri, saygı göstermeleri ve varsa sorunların çözümünü birlikte çözmeye çalışmalarıdır. Bu kararın diğer önemli bir sonucu, eşlerden birinin, ailesi de olsa, evliliğe dışarıdan bir müdahaleye izin vermesi, (evlilik birliğini temelinden sarsan...) bir kusur olarak kabul edilmesidir.

© The Independentturkish

DAHA FAZLA HABER OKU