KHK ile işten çıkarılan işçi hakkını OHAL Komisyonu'nda değil mahkemede arayacak

Anayasa Mahkemesi, işten çıkarılan işçinin açtığı davada karar vermeyen ve Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu'nu adres gösteren mahkemenin hak ihlali yaptığına hükmetti

Anayasa Mahkemesi

OHAL kapsamında çıkartılan KHK uyarınca, bir üniversitenin rektörlüğü, üniversitede taşeron olarak çalışan bir işçinin iş akdini feshetti.

Bunun üzerine işçi işe iade istemiyle dava açtı.

Ankara 21. İş Mahkemesi, iş sözleşmesinin KHK kapsamında feshedildiğini, davayı inceleme yetkisinin Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonununda olduğunu belirtti ve karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

İşçi, bu karar üzerine Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu.

"Mahkemeye erişim hakkı ihlal edildi"

685 sayılı KHK ile getirilen idari başvuru yolunun KHK ile hakkında doğrudan işlem yapılan kişilere ilişkin olduğunu, kendisine ait iş sözleşmesinin herhangi bir KHK ile doğrudan sona erdirilmediğini savunan başvurucu, mahkemece, ileri sürülen deliller toplanıp bir değerlendirme yapılmadan işe iade talebini inceleme görevinin OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna ait olduğu gerekçesiyle karar verilmesine yer olmadığı şeklinde hüküm kurulmasının savunma hakkı ile mahkemeye erişim hakkını ihlal ettiğini ileri sürdü.

Yüksek Mahkeme, başvurucunun mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için de yeniden yargılama yapılmasına hükmetti. 

Anayasa'nın 36. maddesinde hiçbir mahkemenin, görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan kaçınmayacağının belirtildiği kararda, adil yargılanma hakkının, koşulları bulunduğu takdirde kişilere davanın görüldüğü mahkemeden uyuşmazlığın esasının incelenmesini isteme güvencesi sağladığı vurgulandı.

"Mahkeme kararı bariz bir yorum hatası"

Üniversite bünyesinde alt işverene bağlı olarak çalışan başvurucunun işe iade istemiyle açtığı davada, Olağanüstü Hal  İşlemleri İnceleme Komisyonunun görevli olduğu gerekçesiyle karar verilmesine yer olmadığına dair karar verildiğinin hatırlatıldığı kararda, iş mahkemelerinin, işçi sayılan kişiler ile işveren arasındaki iş sözleşmesine veya İş Kanununa dayanan uyuşmazlıkların çözümü için kurulmuş mahkemeler olduğu belirtildi.

Kararda, 685 sayılı KHK'nın birinci maddesinde OHAL Komisyonunun yetkisinin başka bir idari işlem tesis edilmeksizin doğrudan KHK hükümleri ile tesis edilen işlemlere ilişkin başvurularla sınırlı olduğunun herhangi bir duraksamaya yer vermeyecek şekilde açıkça düzenlediği bildirildi.

Yüksek Mahkemenin kararında, şu ifadeye yer verildi:

"İşçi ve işveren arasındaki iş hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkları çözme görevi verilen ilk derece mahkemesinin OHAL Komisyonunu işaret ederek önüne gelen bir uyuşmazlığın esası hakkında inceleme yapmadan yargılamayı sona erdirmesi bariz bir yorum hatası niteliğinde olup yargılama sonucunda verilen kararın kanunilik unsurunu taşıdığı söylenemez. Anayasa'nın 36. maddesinde güvence altına alınan mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine karar verilmesi gerekir."

 

Anayasa Mahkemesi'nin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 

DAHA FAZLA HABER OKU