TMMOB’dan Salda Gölü Raporu: Göl, turizm baskısı ve “millet bahçesi” projesiyle yok edilmemeli

TMMOB’un Salda Gölü raporu tamamlandı. Raporda yapay gölet, turizm baskısı ve millet bahçesi projesinin gölü yok edeceği savunuldu

Salda Gölü

Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği’nin (TMMOB) “Salda Gölü Raporu” tamamlandı. 

Raporda gölün çevresine yapılması planlanan Millet Bahçesi’nin göle zarar vereceği savunularak bu projeden vazgeçilmesi talep edildi. 

Raporda ayrıca gölün UNESCO Dünya Mirası statüsüne alınması için girişimlerde bulunulması istendi.

Cumhurbaşkanlığı kararı yapılaşmanın önünü açtı

24 kişiden oluşan bir komisyon tarafından hazırlanan raporda, göl ve çevresindeki farklı habitatlar ve iklim koşulları farklı ekolojik istekleri olan birçok hayvan türünün alanda üremesine ve beslenmesine imkan tanıdığı da belirtildi. 

7 Aralık 2019’da cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan kararın, kesin korunacak alanlarda yapılaşmanın önünü tamamen açtığına değinilen raporda, söz konusu kararın 2863 sayılı yasanın özüne aykırı olduğu ileri sürüldü.

Yapay gölet Salda'yı kurutacak 

31 Temmuz 2019 günü Millet Bahçesi Projesini hayata geçirmek için TOKİ kanalıyla İhale yapıldığının hatırlatıldığı raporda şöyle denildi:

Geçmişten geleceğe, doğaya ve insanlığa dünya mirası olan Salda Gölü, jeolojik oluşumu ve canlılarla etkileşimi itibari ile dünyamızın ve ülkemizin en özel ve önemli doğal alanlarından birisidir. Göl, geçmişten bugüne doğal ya da yapay çeşitli tehditlerle yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. 

Salda Gölü yaklaşık 2 milyon yıl önce çevreden gelen sular ve yüzey sularının toplanmasıyla oluşmuştur. 

Bu kapalı gölü besleyen derelere, bazıları yargı kararıyla durdurulmasına karşın su gelişini engelleyen gölet yapılması gölün yok olmasını ciddi olarak etkileyecektir. Ayrıca yeraltı sularının çekilmesi ile sulu tarım yapılması da göldeki su düzeyini etkilemektedir.

Salda Gölü turkuaz rengini göl tabanını oluşturan stromatolit adı verilen arkaik dönemde oluşmaya başlamış ve oluşumu hala devam eden bakteriyel kökenli beyaz kayaçlardan almaktadır. Canlı ipliğimsi yosunlar, siyanobakterililer, heterotrofikbakteriler hidromagnezit çökelmesi, organomineraller, stromatolitler, huntit oluşumları gibi devam eden canlı süreçlerin dünyada 6 yer dışında Salda Gölü’nde de bulunması, bu kadar değerli bir jeolojik mirası içeren doğa harikası bir ekosistemin çevresi ile birlikte mutlak olarak korunması, kirletilmemesi, kıyılarına hiçbir tesis yapılmamasını gerekmektedir.

Salda Gölü turizm baskısı ve “millet bahçesi” projesiyle yok edilmemelidir. Millet Bahçesi kapsamında Salda Gölü’nün koruma statüsü yapılan son düzenlemelerle değiştirilerek göl kıyısına yapılaşma kolaylığı sağlanmaya çalışılmıştır.


Independent Türkçe

DAHA FAZLA HABER OKU