Bir araştırmaya göre dindar insanlar daha mutlu

Dindarlar inançsız insanlara göre daha az sigara içiyor ve daha az alkol kullanıyor

Yeni bir çalışmaya göre dini bir topluluğa aktif olarak katılan insanlar daha mutlu olma eğilimi gösteriyor.

Tarafsız bir bilgi kuruluşu olan Pew Araştırma Merkezi tarafından yapılan araştırmada Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Avustralya dahil olmak üzere 20’den fazla ülkeye ait anket verileri analiz edildi. Dindar olan ve dindar olmayan kişilerin yaşamları karşılaştırıldı.

Elde edilen sonuçlara göre dini pratikleri uygulamayan veya bir topluluğa aktif olarak katılmayan yetişkinlere kıyasla, dini açıdan aktif insanlar genellikle daha mutlu ve ‘sivil katılım’ konusuna daha ilgili. Yani seçimlerde oy kullanma veya topluluk gruplarına katılma gibi faaliyetler yapma olasılıkları daha fazla.

Ayrıca araştırma dini cemaatlere dahil olmanın, daha sağlıklı yaşam tarzı seçimleriyle paralel olduğunu, dindarların inançsız insanlara göre daha az sigara içtiklerini ve alkol kullandıklarını ortaya koydu.

Bununla birlikte, araştırmalar dindar insanların “egzersiz sıklığı ve obezite oranları” açısından daha sağlıklı olmadığını ve genel sağlık durumlarının daha iyi olduğuna dair beyanda bulunmadıklarını ortaya koydu.

Din ve mutluluk arasındaki bağı anlamak için araştırmacılar insanları “aktif dindarlar” ya da en azından ayda bir kez dini törenlere katılanlar, kendisini bir dine ait olarak tanımlayan fakat dini törenlere daha az katılan “pasif dindarlar” ve son olarak da kendilerini bir dinin üyesi olarak tanımlamayanları “dini bağı olmayanlar” şeklinde üç kategori altında sınıflandırdı.

Çalışmada çoğunlukla dinin, dini törenlere en fazla katılımı teşvik ettiği Hıristiyan çoğunluğa sahip ülkelerin anket verileri baz alındı. Ancak bazı Afrika ve Asya ülkelerinden ve bölgelerinden gelen veriler de analiz edildi.

Araştırmacılar, ABD'deki aktif dindar yetişkinlerin üçte birinden fazlasının kendilerini çok mutlu olarak tanımladığını ve analiz edilen 12 ülkede, bir dinle bağı olmayan insanlara kıyasla, dini gruplar içinde aktif olan insanların, “istatistiksel açıdan ciddi oranda” daha mutlu olduğunu buldu. 

Genel olarak incelenen dokuz ülkede, dinle alakadar olan insanların, aktif olmayan dindar yetişkinlerle karşılaştırıldığında daha mutlu oldukları da ortaya çıktı.

Araştırma kapsamındaki ülkelerin hiçbiri, dini etkinliklere aktif olarak katılan insanların dindar olmayanlara kıyasla daha az mutlu olduğunu göstermedi. Ancak bazı ülkelerde dini bağlılık ve mutluluk arasındaki ilişkide çok az fark olduğu görüldü.

Araştırmacılara göre sonuçlar “çarpıcı” olsa da “bu istatiksel rakamlar dini törenlere katılmanın doğrudan insanların yaşamını iyileştirdiğini göstermiyor”.

Mutluluk ve din arasındaki bağlantıyı anlamak için daha fazla çalışma gerekiyor.

Yapılan ankette, pek çok dindar kişinin aynı zamanda diğer dini olmayan etkinliklere de gönüllü olarak katıldığı sonucu çıkmıştı.

Ancak yeni yapılacak araştırmalar bunun tam tersi olan şu sonucu da ortaya koyabilirler: Mutlu insanlar daha fazla dini etkinliklere katılıyorlar çünkü genel olarak mutsuz insanlara göre daha fazla sosyal etkinliğe katılma eğilimine sahipler.

Daha mutlu insanların dini etkinliklere katılma sebepleri, mutsuz insanlarla karşılaştırıldığında etkinliklere genel olarak daha fazla katılmasıyla bağlantılı olabilir.  

Dini etkinliklere katılan insanlar sırf kurdukları sosyal bağlantılardan dolayı da mutlu olmuş olabilirler.

2010'dan bu yana Pew Araştırma Merkezi’nin Dünya Değerler Araştırması Derneği ve Uluslararası Sosyal Araştırma Programı’nın yaptığı anketlerin baz alındığı bu çalışma, Ulusal İstatistik Ofisi'nin refah programına ilişkin önceki çalışması ile birlikte, mutluluk ve din arasındaki bağlantıyı inceleyen en son araştırma olma özelliğini taşıyor. 

 

 

*İçerik orijinal haline bağlı kalınarak çevrilmiştir. Independent Türkçe'nin editöryal politikasını yansıtmayabilir. 

https://www.independent.co.uk/life-style

Independent Türkçe için çeviren: Büşra Kırkpınar

© The Independent

DAHA FAZLA HABER OKU