İyad Ebu Şakra
Siyasi analist, tarih araştırmacısı
E-Posta