Abdullah Raddadi
Suudi araştırmacı ve ekonomi uzmanı