"Onur, özgürlük ve adalet" ne zaman "herkes için" mümkün olacak?

İnsan hakları elitlerinin eğilimlerinin, insan haklarına kapsamlı bir yaklaşımla değil, misyonun başarıldığını düşünenlerin geçmişine dayanarak azınlıklara ve bireysel haklara odaklanmaya başladığını gözlemliyoruz

Fotoğraf: Mohammed Salem/Reuters

Yarın (10 Aralık Pazar) Uluslararası İnsan Hakları Günü'nü "Herkes için Onur, Özgürlük ve Adalet" sloganıyla kutlayacağız.

Tabii ki, bağlam bu tarih ve sloganla etkileşime girme şeklini etkileme gücüne sahip.

En azından bazı durumlarda, bu tarih ve bu slogan ile ilgili olarak kendimizi rahatsız edici birçok soruyla karşı karşıya buluyoruz.

Gerçekten binlerce Filistinli kadın ve çocuğun İsrail tarafının elinde katledildiği bir günü ne kadar kutlayabiliriz?

Özellikle de soruyu sormadan edemeyiz.

Dolayısıyla önümüzdeki pazar günü, şu soruların net bir şekilde tartışılması için bir fırsat:

İnsan hakları elitleri ve modernist düşünce neden herkes için insan haklarını tesis etmede başarısız oldu?

fazla oku

Bu bölüm, konuyla ilgili referans noktalarını içerir. (Related Nodes field)

Daha kötü ve acı olanı, temel haklar söyleminin ortadan kalkması ve yerine, bireysel haklar çağrısı ile hatta uluslararası destek koşullarından biri olması için baskı yapılmasıdır.

Oysa temel haklar hâlâ farklı şekilde uygulanıyor.

İnsanlık hala herkes için yaşam hakkını güvence altına alma aşamasında.

Bu temel ve ilkel hak, insanlık için garantili bir kazanca dönüştürülemedi.

Belki de Filistinli çocukların başına gelenler, birincil hakkı garantili ve kutsal bir hak haline getirmeyi başaramadığımızın en güzel kanıtı.

Doğru, insan hakları hakkında küresel bir söylem söz konusu ve onu somutlaştırmaya çalışan kurumlar var.

Bu, insan hakları konusunda küresel bir söylemin ve bu söylemi somutlaştırmaya çalışan kurumların olduğu anlamına gelir.

Tabii ki, insan hakları kültürünün yayılmaya başladığına şüphe yok.

Bazı halkların, modernleşmede köklü olan zengin ve güçlü ülkelere mensup oldukları için insan haklarını kullandığına şüphe yok.

Ayrıca, insan hakları öğretiminin, uluslararası eğilimlerle uyumlu öğretimin şartlarından biri haline geldiğini ve devletlerin insan hakları meselesine verdiği önemin bir göstergesi olduğunu unutmamak gerekir.

Hiç şüphe yok ki tarih, kadın hakları ve çocuk hakları konusunda yıllardır olduğu kadar gerilime ve tartışmaya tanık olmadı.

Bahsedilen çabaların tümü inkâr edilemez, ancak insan hakları söyleminin kırılganlıkla karakterize edildiğini ve gerçekliğin gücüyle desteklenmediğini keşfetmemiz için uluslararası bir konum yeterli.

Bu temelden hareketle, herkesin onur, özgürlük ve adalete sahip olması için önümüzdeki yolun hala çok uzun olduğuna inanıyoruz.

İnsan hakları kültürünün kök salmasının zorluklarını ele alırken, uluslararası ilişkilere gerekli önemi vermenin yanı sıra, insan hakları felsefesinin kendisine de önem vermemiz gerek.

Bu felsefe, teori düzeyinde koşulsuzdur, ancak gerçekte durum farklıdır ve  insan hakları ile güç ve ekonomik hakimiyet kavramı arasındaki bağlantının boyutunu görüyoruz.

Halklar arasında bir ayrım olması bile insan hakları efsanesinin çökmesi için yeterlidir, çünkü insan hakları düşüncesi, koşulsuz temelli bir yaklaşıma dayanıyor.

Her insan, ayrım gözetmeksizin ve türü ne olursa olsun haklara sahip.

Gerçekleşen olaylar, gerilimler ve uluslararası tutumlar göz önüne alındığında, dünya, söyleminde ve mücadelesinin metodolojisinde, insan hakları kültürünü, insan ekonomisini ve politikalarını empoze etmek için derin bir gözden geçirme yapmalı.

Uluslararası ilişkiler hâlâ hakkı hak sahibinin gücüne bağlamaktadır ve bu koşullu bağlılığı kırmak için oluşturulan insan hakları felsefesine ulaşılamadı.

Öte yandan gerçeklerle yüzleşmek, günümüzde temel hakların mücadele gerektirmediği yanılgısını aşıp, bireysel hakların yerine koymak önemli.
 


İnsan hakları elitlerinin eğilimlerinin, insan haklarına kapsamlı bir yaklaşımla değil, misyonun başarıldığını düşünenlerin geçmişine dayanarak azınlıklara ve bireysel haklara odaklanmaya başladığını gözlemliyoruz.

İnsanların ve halkların maddi gerçekliğinin, insan haklarının payının belirlenmesinde temel bir belirleyici olduğu belirtilebilir.

Bu nedenle, yeni yıldaki Dünya İnsan Hakları Günü kutlamaları, yaşam hakkı gibi en temel ve ilk hak olan hakka odaklanmalı.

Ayrıca, krizler karşısında temel hakların yaşadığı aksamalar ve insan haklarının krizler ve savaşlar nedeniyle tehdit altında olduğu gerçeği göz önünde bulundurulmalı.

İnsanların ve halkların maddi gerçekliğinin, insan haklarının payının belirlenmesinde temel bir belirleyici olduğu belirtilebilir.

Aynı şekilde, herkes için onur, özgürlük ve adalet mücadelesi, halkların yoksulluğun, açlığın, cehaletin ve istikrarsızlığın üstesinden gelme çabalarından izole edilmiş bir mücadele değil.

Dünya genelinde aşırı yoksulluk içinde yaşayan 670 milyon insanın, açlıkla karşı karşıya olan yaklaşık 783 milyon insanın ve okuma yazma bilmeme sorunuyla karşı karşıya olan 773 milyon insanın varlığı, insan haklarının ayrım gözetmeksizin herkese evrenselleştirilmesi mücadelesini zayıflatıyor.

Dolayısıyla insan hakları, gücün ve önemli büyüme göstergelerinin kapılarından geçmektedir... Bu aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma hedeflerinde de yeni bir anlayıştır:

Bu hedeflere ulaşmadan insan haklarına tam olarak sahip olmak mümkün değil.

 

 

*Bu makalede yer alan fikirler yazara aittir ve Independent Türkçe'nin editöryal politikasını yansıtmayabilir. 

Independent Türkçe için çeviren: Büşra Kavaklıoğlu

Şarku'l Avsat

DAHA FAZLA HABER OKU