Cezaevi görüşmeleri kayda alınacak, mahkumlar elektronik mektup gönderebilecek

AK Parti'nin üzerinde çalıştığı düzenleme ile hükümlülerin ziyaretçileri ile görüşmeleri kayıt altına alınabilecek. Ayrıca gerekli teknik altyapının bulunduğu cezaevlerinde mahkumlar elektronik yöntemlerle de mektup alıp gönderebilecek

AK Parti'nin taslağı ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda bazı değişiklikler yapılacak / Fotoğraf: AA

AK Parti, kamu düzenin korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla, cezaevlerinde hükümlü durumunda bulunan mahkümların yakınları ile görüşmelerinin kaydedilmesine yönelik düzenleme hazırlıyor.

fazla oku

Bu bölüm, konuyla ilgili referans noktalarını içerir. (Related Nodes field)

Hürriyet ve Türkiye gazetesinin yapılan çalışma hakkında edindikleri bilgilere göre, AK Parti'nin taslağı ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda bazı değişiklikler yapılacak.

Buna göre, önceden bilgilendirilmek suretiyle, kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerin eşi, üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımları ile vasisi ile yapılacak kapalı görüşmeler kayıt altına alınabilecek.

Kayıtlar, herhangi bir soruşturma ve kovuşturmaya konu edilmemiş ise en geç bir yıl sonunda silinecek. Hazırlanan taslak ile başta FETÖ ve PKK olmak üzere, cezaevindeki ziyaretler sırasındaki gizli mesajlaşmaların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Mahkumlar mail alıp gönderebilecek

Taslak ile hükümlülerin, gerekli teknik altyapının bulunduğu cezaevlerinde elektronik yöntemlerle de mektup alıp gönderebilmelerine imkan sağlanıyor.

Hükümlü tarafından resmi makamlara veya savunması için avukatına gönderilen mektup, faks ve telgrafların, alıcısı dışındaki kişilerin erişimini engelleyici tüm tedbirler alınarak hükümlünün talebine göre posta yoluyla veya elektronik ortamda alıcısına ulaştırılabilmesi de öngörülüyor.

Kamu düzeninin korunması ile kişi, toplum ve kurum güvenliğinin sağlanması veya suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla hükümlüye gelen veya hükümlü tarafından gönderilen mektup, faks ve telgrafların dijital olarak kaydedilmek suretiyle veya fiziki olarak saklanacağı hüküm altına alınıyor. Bunlar, amacı dışında kullanılamayacak, herhangi bir soruşturma ve kovuşturmaya konu edilmemiş ise en geç bir yıl sonunda silinecek.

Çocuk mahkumların görüş süresi uzatılacak

Düzenlemede, cezaevi ziyaretlerine ilişkin maddelerde de yeni düzenlemeler yapılacak. Çocuk hükümlüler için ziyaret süresi bir saatten az, üç saatten fazla olmamak üzere belirlenecek. Çocuk hükümlülere, belirtilenler dışındaki kimselerin ziyaretine de savcılıklar izin verebilecek.

 

Türkiye, Hürriyet

DAHA FAZLA HABER OKU