Memmed İsmayılov
Uluslararası hukuk ve uluslararası ilişkiler uzmanı