Her 4 kişiden biri "bitirilemediği için" yemeği çöpe atıyor

Ticaret Bakanlığı 2018 israf raporu sonuçlarını açıkladı

Ticaret Bakanlığı 2018 yılı Türkiye İsraf Araştırması sonuçlarını açıkladı

Araştırma Türkiye genelinde 26 ilde 2 bin 209 tüketici ile yapıldı. Anket yapılanlar 18-29 yaş aralığında, bin 405 ila 3 bin TL arasında gelir gurubunda, evli ve ücretli tüketicilerden oluşturuldu.

Yemekler bitmeden çöpe gidiyor

Gıda tüketim davranışları ve israfına ilişkin olarak anket sonuçlarına göre, bireylerin çoğunluğunun haftada bir gıda alışverişi yaptığı, en çok marketlerden ikinci sırada pazarlardan alışveriş yaptığı tespit edildi. Hanelerin büyük çoğunluğunun evinde yemek pişirdiği de yanıtlardan ortaya çıkan diğer sonuç. 

Aynı araştırmanın 2017 sonuçlarında bitirilemeden çöpe atılan yemek miktarında artış olduğu tespit edildi.  Gıdaların tüketilmeden çöpe atıldığını belirtenlerin oranı %22,8.  Bunun nedeni olarak da gıdanın bozulması ve tüketilememesi olarak gösterildi.
 
Haftada ortalama 2 ekmek çöpe atılıyor
 
Araştırmaya göre, Türk halkının geleneksel gıdalarından olan ekmeğin her gün satın alma oranı çok yüksek düzeyde. Araştırmaya katılanların bireysel günlük ekmek tüketim miktarı ortalama yaklaşık 0,78 tespit edildi. Sonuç olarak araştırmada haftada ortalama 2 ekmeğin çöpe atıldığı ortaya çıktı.

Cep telefonu değiştirme sıklığı ortalama 3,7 yıl
 
Araştırmaya göre cep telefonu olanların neredeyse tamamı akıllı telefon kullanıyor ve ortalama 3,7 yılda bir cep telefonu değiştiriyor. Değiştirme nedenleri arasında öncelik bozulma ve piyasaya çıkan yeni modele sahip olma isteği. 
 
Otomobil değiştirme sıklığı 8 yıl
 
Otomobil sahibi olanlar 2017 yılı araştırma sonuçlarına göre artış gösterdi. Otomobil değiştirme sıklığı sekiz yıl ve üzeri olarak belirtildi.  Ankete katılanların verdiği yanıtlar, ekonomik olduğu gerekçesiyle toplu taşıma araçlarının kullanıldığını, ortak araç kullanımının düşük seviyelerde kaldığını gösterdi. Bir önceki yılın sonuçları ile karşılaştırıldığında otomobil sahibi olanların oranının %27,3’den %31,1’e yükseldiği görüldü.
 
Tasarruf yapanlar arttı
 
Son 1 yıl içerisinde aylık gelirinin bir bölümünü biriktirerek finansal tasarruf yapanların oranı 2017’de %13,6 iken, 2018 yılında %38,1 olarak belirlendi. 2017 yılı araştırmasına katılanların çoğunluğu tasarruflarını banka mevduatında değerlendirirken 2018 yılı araştırmasına katılanların çoğunluğu tasarruf aracı olarak tercihini altından yana kullandı.

DAHA FAZLA HABER OKU