Korhan Berzeg suikastı Kafkaslarda yeni çatışmaların bir işareti mi?

Prof. Dr. Ali Arslan Independent Türkçe için yazdı

312 gündür haber alınamayan Prof. Dr. Korhan Berzeg'in, evinin 4 kilometre uzağındaki dere kenarında kimlik ve kredi kartı, kıyafet parçaları ile insana ait olduğu düşünülen kemik parçaları bulundu / Kolaj: Independent Türkçe

İlk akademik makalelerinden birini Çerkesler üzerine yazmış biri olarak, Koray Berzeg'in kaybolduğu haberini okuduğum anda, 19'uncu yüzyılda Ruslara karşı ülkesini korumaya çalışan, imkânlarına göre büyük başarı elde eden, Hacı Giranduk Berzeg hatırıma gelmişti.

Zira Hacı Berzeg, 1853-1860 seneleri arasında Çerkes Milli Meclisi başkanlığı yaptığı gibi, 1859'da Şeyh Şamil'in esir edilmesinden sonra da, 1861-1864 yılları arasında, Ruslarla savaşan Çerkes Konfederasyonu liderliğini yapmıştı.
 

Hacı Giranduk Berzeg.jpg
 Çerkesya Konfederasyonu Lideri Hacı Giranduk Berzeg / Fotoğraf: Wikipedia

 

Günümüz siyasal haritasına bakıldığında Rusya Federasyonu'nun büyük ölçüde kuzey kutbu civarına mahkûm olduğu kolaylıkla anlaşılacaktır.

İktidar Ekvatoru diye adlandırdığım hattın sadece Kırım-Kafkasya parçasına temas eden ve bu hattı aşmaya da gücü olmayan Rusların stratejik olarak savunmaya geçmekten başka çaresi yoktur.

Rusların Ukrayna'ya yaptıkları saldırı da esas itibariyle bir nevi Rusya Federasyonu'nu savunma çabasıdır.

Zira tarihte küresel rekabet dâhil olmak isteyen Ruslar, 18'inci yüzyılın sonlarından itibaren Ukrayna-Kırım-Kafkasya hattını kontrol etmek için neredeyse 200 yıl uğraşmıştı. 

Rusların Şeyh Şamil'i etkisiz hale getirdikten sonra bütün güçleri ile Hacı Berzeg'in liderliğindeki Çerkes Konfedarasyonu topraklarının da bulunduğu Kuzeybatı Kafkasya'ya saldırmışlardı.

Son özgür Çerkes köyü Ahçıps'ın işgali ile Ruslar Kafkasları 1864 yılında tamamen işgal etmişlerdi.

Osmanlı Devleti'ne iltica etmek zorunda kalan Hacı Berzeg'in son ülkesinde yaptığı son konuşmasında şöyle dediği rivayet edilir:

"…vatanımız Allah'ın lütfuyla sonsuza kadar kalbimizde, ruhlarımıza silinmez bir şekilde kazınacak… Bir gün asil atım üzerinde zaferle vatanıma döneceğime yemin ederim. Buna gücüm yetmezse, bari beni sevgili vatanımın toprağına gömün."


Hacı Berzeg gibi liderlerin Kafkasya'dan ayrılmasını yeterli bulmayan Ruslar, Kuzey Kafkasya'nın özellikle batı kesimindeki Çerkes ve Türklerin büyük kısmını 1864'den itibaren hızlı bir şekilde yerlerinden kopararak sürgün etmişlerdi.

Zalimce uygulanan bu sürgüne rağmen Çerkeslerin bir kısmı Kafkasya'da kalmayı başarmış ve günümüzde Adige, Karaçay-Çerkes otonom cumhuriyetlerde ve Kırım'ın doğusundaki Krasnodar Krayı'nda yaşamaya devam ettiler. 

18 Mart 2014'de Rusların Kırım'ı ilhak etmesinden 8 sene sonra, 24 Şubat 2022'de, Ukrayna'ya da saldırması üzerine buna direnen Ukraynalılar, kaybettikleri Doğu Ukrayna topraklarını geri alabilmek için 9 Haziran 2023'te karşı saldırıya geçtiler.

Ukraynalıların Ruslardan Doğu Ukrayna ve Kırım'ı almak için yapacakları bu savaşın özellikle Azak Denizi ve küçük bir kilitmekan olan Kerç Boğazı'nın doğusunda Çerkeslerin yaşadıkları bölgeye yayılmaması imkânsızdı.

Gerçekten de Ukrayna saldırıya geçtikten 8 gün sonra, 17 Haziran 2023 sabahı, Kırım'ı Rusya Federasyonu'nun elindeki Kuzey Kafkasya'ya bağlayan Kerç Köprüsü'ne de operasyon düzenlemiş, köprü üzerinden sağlanan karayolu ve demiryolu trafiği durmuştu.

Kerç Köprüsü'nün tahrip edilmesinden birkaç saat sonra yani 17 Haziran 2023 sabahı köpeği Tina ile sabah yürüyüşüne çıkan Hacı Berzeg'in torunu Prof. Dr. Koray Berzeg esrarengiz bir şekilde köpeğiyle birlikte kaybolmuştu.
 

Prof. Dr. Koray Berzeg
Prof. Dr. Koray Berzeg

 

Başlangıçta Koray Berzeg'in kaybolmasını tesadüf olarak nitelemek mümkün iken, gelişen olaylar gün gittikçe şüphelenmemi sağlamıştı.

Ukrayna-Rusya Federasyonu savaşı ile Berzeg Vakasını beraber düşünmeye başlamıştım.

Ukrayna'nın karşı saldırısı ilk önce işgal altındaki Rusların savunduğu cebhe hattına gerçekleşirken, 19 Temmuz 2013'de, Ukraynalılar, büyük bir başarı sağlayarak Rus savunma hattının gerisinde Kırım yarımadasının doğusunda Feodosia şehrinin yakınında bulunan Krinichki köyündeki devasa Rus cebhaneliğini bazı iddialara göre drone ile havaya uçurmuşlardı.

Bu gelişme Ukrayna saldırısının sadece cebhe hattı ile sınırlı olmayacağını ortaya çıkarmıştı.

Tabi bu planlamayı yalnız Ukrayna Genelkurmayını mal etmek eksik olacağı ve bunda ABD-İngiliz hatta Alman kurmaylarının rolünün bulunabileceği de malumdur.

ABD ve İngiltere'nin büyük desteği ile Ukrayna sınırları içinde, Ukraynalıların Ruslara saldırısı hızlı ilerlememiş ve Ağustos 2023'de durma noktasına gelmişti.

4 Ağustos 2023 gece yarısı, Ukraynalılar, son aylarda devamlı saldırdıkları Kırım yarımadadaki Feodosia şehrine yeni bir atak gerçekleştirmiş ve bir saat sonra beklenmedik bir saldırıyı da Kırım yarımadasının doğusunda Kuzey-Batı Kafkasya'daki Kransnodar Krayı'nda bulunan, askerî ve ticari olarak Ruslar için hayati öneme sahip Kerç Boğazı Köprüsü'ne yaklaşık 150 kilometre mesafedeki Novorossiysk limanına yapmıştı.

4 Ağustos 2023'te, Ukrayna deniz droneları ile Rus Deniz Üssü'ne saldırmıştı. Video görüntülerine bakıldığında, Rusların Karadeniz filosuna ait savaş gemisi Olenegorsk Gornyak'ın vurulduğu anlaşılmıştı.

Ukrayna'nın saldırısı sadece askeri tesislerle sınırlı kalmamış, Novorossiysk'e 8 kilometre uzaklıkta Karadeniz kıyısında denizin ortasında önemli bir petrol platformuna ev sahipliği yapan Yuzhnaya Ozereevka şehri de bu saldırıdan nasibini almış ve deniz petrol platformundan patlamalar meydana gelmişti.

Bunun üzerine Rusya Federasyonu Novorossiysk Limanı'ndaki tüm gemi trafiğinin durdurmuştu.


Ukrayna'nın saldırdığı Krasnodar Krayı, Osmanlı Devleti döneminde Ruslara karşı başta Çerkesler olmak üzere savunma savaşlarının yapıldığı Anapa Valiliği'nin topraklarıdır.

Osmanlı Devleti, Anapa üzerinden bütün Kuzey Kafkasya Müslümanlarıyla Ruslara karşı işbirliği yapmış ve 1780'lerde Çeçenistan merkezli savunma savaşının öncüsü İmam Mansur ile ilişki içinde olmuştu.

Ukraynalıların Ağustos 2023'te Novorossiysk saldırmasından sonra bütün Kuzey Kafkasları etkileyecek bir gelişme daha yaşanmış, RF Başkanı Vladimir Putin'in Çeçenistan'ı ve dolayısıyla Ruslara karşı güçleri etkisiz hale getirmede işbirliği yaptığı Çeçenistan Başkanı Kadirov'un zehirlendiği ortaya çıkmıştı.

Doktoru tarafından zehirlendiğini öğrendiğinde, Kadirov'un bu doktoru diri diri gömdüğü, 17 Eylül 2023'de basında yer almış, 8 Mayıs 2024'de Putin'nin yeniden devlet başkanı yemin törenine giden Kadirov'un merdivenleri çıkarken ve paltosunu çıkarırken zorlandığı da kameralara yansımıştı. 
 

Kadirov.jpg
Çeçen lider Ramzan Kadirov'un güçlükle yürüyerek merdiven basamaklarını çıktığı belirtilirken Kremlin'de düzenlenen törende ceketini çıkarırken zorlandığı görüldü, 8 Mayıs 2024

 

Kadirov'un ölmesi halinde Rusya Federasyonu içindeki Kuzey Kafkasya'daki cumhuriyetlerde yaşayanların kontrol edilmesi bir problem olarak ortada dururken, Ukrayna ve onu destekleyenlerin Kuzey Kafkasya'ya saldırılar yaparak bu bölgedeki Rus karşıtlığını beslemeye devam ettikleri anlaşılıyor.

Mesela Ukrayna, Karadeniz'de Rusya Federasyonu ve Türk cumhuriyetlerinin petrol ürünlerinin çıkış noktası olan Novorossiysk Limanı'nı, 19 Mayıs 2024'te, tekrar vurmuştu.

Rusların petrol ürünlerinin dünya pazarlarına taşındıkları Kuzeybatı Kafkasya'daki Novorossiysk Limanı 20 drone ile saldırıya uğramıştı.

Ukrayna saldırılarının sadece Novorossiysk limanı ile sınırlı kalmadığını Krasnodar Bölge Valisi Venyamin Kondratyuk, Novorossiysk ile birlikte daha güneyde Abazya'ya yakın Tuapse limanının da saldırıya uğradığını söylemişti.

Tuapse, Çerkeslerin Küçük Şapsığ boyunun olduğu Berzeglerin liderliğini yaptığı Ubıhlara yakın bir mesafededir.


Ukrayna'nın Ruslar saldırdığı bir dönemde, Rusları Ukrayna'da yenmek için Kafkaslarda farklı bir harekât başlatılması stratejik bakış açısına sahip olanların göz ardı edemeyeceği bir hakikattir.

Bu harekâtın başlangıcının da Çerkeslerin etkin olduğu Kuzey-Batı Kafkasya olacağı Ukayna'nın saldırılarından anlaşılıyor.

Bundan dolayı Kafkasya'daki Çerkesleri örgütleyecek sembol bir isim olan Prof. Dr. Koray Berzeg'in 17 Haziran 2023'de kaybolması basit bir vaka olarak değerlendirmek imkânsız.

Zaten Berzeg vakasının baştan itibaren profesyonelliği aşan kusursuz bir intelligence (istihbarat) işi olduğunu görmekteyiz. 

Daha ilk gün Gönen ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi'nde sabah yürüyüşüne çıkan Korhan Berzeg'in kaybolduğu gün, görgü şahidi olarak bilgi verenlerin aramaları tam ters istikamette yönlendirdikleri daha sonra anlaşılacak ve "yalan söylediği" ortaya çıkacaktı.

Yabancı araç görüldüğü beyanları da 90 kamera incelenmesi sonrasında böyle bir araç tespit edilemeyecek hatta Koray Berzeg'in kemikleri de bahsi geçen bu mevkiinin tam ters istikamette bulunacaktı. 
 

 

Geyikli ile Armutlu mahalleleri arasında 29 Ağustos'ta bir vatandaşın 72 gün sonra bulduğu Berzeg'in köpeği Tina'nın sağlıklı ve bakımlı olduğu, dışkı ve kan örnekleri incelendiğinde de doğada kalmadığı anlaşılacaktı.

Diğer bir ifade ile Tina, Berzeglerin beslediği şekilde yedirilip-içirilmişti. GPS cihazı takılan Tina araziye bırakılmasına rağmen hiçbir sonuç elde edilememişti. 

Kurulan özel ekipler, Armutlu ve çevresindeki ormanlık bölgesini, yakın mahalleleri, su kuyuları, dere yatakları ve mağaraları taramasına rağmen Koray Berzeg ve köpeği ile ilgili hiçbir ize rastlayamamıştı.

Köpek Tina'nın sağlıklı bir şekilde eve dönmesinden aylar sonra Koray Berzeg'in kemikleri, ehliyeti, banka ve kredi kartları hatta kıyafetinden bazı parçalar 3,5 kilometre uzağındaki 9 kez taranan 325 kilometrekarelik alanın sınırında dere kenarında 312 gün sonra bulunmuştu.

Koray Berzeg'in kemikleri mahalleye gelen su hattında yaşanan sorun nedeniyle dere kenarına giden Gelgeç Mahallesi Muhtarı tarafından bulunmuştu.

Tuhaf olan, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan profesyonel aramada cesedi bulunamayan Berzeg'in bir muhtar tarafından kemiklerinin bulunması da Berzeg vakasının tam bir intelligence işi olduğunu düşündürmektedir.

Ayrıca yüksekten düşme ile beden ile kafatasının birbirinden ayrılması da akla pek yatkın gelmemektedir. 

Kısacası Koray Berzeg'in kusursuz bir planlama ile öldürüldüğüne söylenebilir.

Ukrayna-Rusya Federasyonu savaşının gelişme seyrine bakıldığında da Berzeg vakası doğrudan savaşın Kafkaslara yayılması ile ilgili olması gerekir.

Burada sorulması gereken soru, acaba Ukrayna-Rusya Federasyonu savaşını Kafkaslara taşımak istendiği bir dönemde Koray Berzeg'e yapılan intelligence suikastı benzerleri Türkiye, Kafkaslar ve diğer ülkelerde gerçekleşmiş midir?

Tabi, Kafkasya'da nüfuzu bulunan ailelerin aktif mensuplarının dikkatli olması ve çok sıkı korunması gerektiği de aklara gelmemesi imkânsızdır. 

 

 

*Bu makalede yer alan fikirler yazara aittir ve Independent Türkçe'nin editöryal politikasını yansıtmayabilir.

© The Independentturkish

DAHA FAZLA HABER OKU