En tehlikeli 3 komplo

Bu bir uyuşturucu hap gibi. Çocuklarımıza yapabileceğimiz en kötü şey, her gün bunu ağızlarına götürüp zorla yutturmaktır

İllüsrtrasyon: Eva Vázquez-Foreign Policy

Bana göre zihnimize hükmeden 3 komplo var.

Ancak bunları sıralamadan önce komplo düşüncesinin cazibesini ve çekiciliğini anlamamız gerekiyor.

Zira bu rahatlatıcı bir psikolojik mekanizmadır.

Çünkü bireyi -ya da ulusları- tüm sorumluluktan kurtarır ve sorumluluğu başkalarına yükler.

Yenilginin nedeni çökmekte olan ordular değil, içerideki hainler ve dışarıdaki düşmanlardır.

Aynı zamanda "günah keçisi" kavramını da karşılar; tüm eksikliklerim ve yanlış adımlarım bir başkasına yüklenir ve sonra onlarla birlikte idam edilir, sonrasında psikolojik olarak temizlenirim.

Aynı zamanda gerçeklikten kaçmak ve gerçekle yüzleşmek için de uygun bir yoldur.

Bu yüzden dram ve gerilim olay örgüsünün sıcaklığından yoksun, soğuk gerçekliğe uymayan bir zekâ duygusu ve dedektif hikayesi ruhuyla anlatılır.

fazla oku

Bu bölüm, konuyla ilgili referans noktalarını içerir. (Related Nodes field)

Tüm bunlar komplonun kendisine inananlara sunduğu cazibelerdir.

Onu yalnızlaştırır, büyülü ve efsanevi bir dünyaya sokar ve galiplerin tahtına oturtur.

O zaman, neden yenildiği soğuk gerçekliğe geri dönmek istesin ki?

Eskiden komploya inanan ve teşvik edenlerin önceki nesiller olduğunu düşünürdük.

Ancak artık bu inançları ne yazık ki erken yaşta benimseyen yeni nesiller arasında komplo daha yaygın ve popüler.


Bana göre karşı karşıya olduğumuz en tehlikeli 3 komplo şunlar:

Siyasi komplo: Kısacası bu komplo, başta ABD olmak üzere Batılı ülkelerin bizi parçalamayı, zenginliğimizi sömürmeyi ve nihayetinde bizi kendi güçlerine tabi kılmayı amaçladıklarını söylüyor.

Bu düşünce nedeniyle yeni sömürgecilik, bağımlılık, itaatkârlık ve son zamanlarda Amerikanlaştırma gibi terimler yaygın hale geldi.

Ancak gerçeklik ve tarih üzerine biraz düşünmek, bunun haysiyet, gurur ve başkalarını şeytanlaştırma içgüdüleriyle oynayan bir oyun olduğunu ortaya koyuyor.

Arap halkları Batı tarafından değil, yozlaşmış yöneticiler, devrimci hükümetler ve aşırılık yanlısı rejimler tarafından parçalandı ve zenginlikleri yağmalandı.

Bu yanılsamadan kurtulan hükümetler sadece Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerinde değil, aynı zamanda Güney Kore, Japonya, Singapur ve Şili'de de en başarılı olanlardır.

Bu ülkelerin hepsi hemen hemen aynı şeyi yaptı ve başarılı oldu.

Komplo yanılsamalarını terk ettiler, kalkınma ve ekonomiye odaklandılar, aşırı dinci ve milliyetçi ideolojileri pencereden dışarı attılar ve yatırımları kapıdan içeri soktular.

Bu komplo, Avrupa sömürgeciliğinin eski görüşüne dayanıyor.

Ancak bu, geçmiş ve geri dönemeyecek tarihsel bir aşamadır.

Dünya değişti ve mevcut uluslararası sistem, zenginliğin yağmalanması döneminden ya da sözde bağımlılık teorisinden farklı.

Direniş ekseninin destekçileri ile Şii ve Sünni siyasal İslamcı gruplar, siyasi komplo fikrini yayan ve "kafir" Batı ile yaklaşan savaş fikrini destekleyenlerdir ve neden oldukları yıkımı biliyoruz.

Siyasi komplo, sadece başarısızlığın gerçek nedenlerini ele almaktan kaçmanın bir yolu haline gelmekle kalmadı, aynı zamanda altında en büyük trajedilerin işlendiği duygusal bir slogan haline geldi.

Milisler, Suriyeli çocukları öldürüyor ve ardından "Amerika ve İsrail'e ölüm" sloganları atıyor!


Dini komplo: Bu komplo, İslam'a ve Müslümanlara karşı bir savaş olduğuna dair popüler söylemi özetliyor.

Ama biraz gerçeği göz önünde bulundurursak, Müslümanların Batılı ülkelerde kendi ülkelerine göre daha sık gelişip başarılı olduklarını görüyoruz.

Eğer onlar gerçek savaşçılarsa, neden orada yaşamalarına izin veriliyor?

Neden onlara başarılı olma fırsatı veriliyor?

İslam imajını çarpıtanlar Batılılar değil, Zerkavi, Bağdadi ve Süleymani idi.

Londra Müslüman belediye başkanını seçerken, teröristler pazarları, trenleri, havalimanlarını bombalıyor, masum insanları katlediyor.

Komplonun daha sinsi olduğunu, mezhepler arası hoşgörü ve bir arada yaşama gibi öğretileri yayarak İslam'ı eritmeyi ve "Amerikanlaştırmayı" amaçladığını söyleyen aşırılık yanlıları da var.

Ancak bu fikirler bize yabancı değil. Müslümanlar, aşırılıkçıların mantığının galip gelmesinden ve çocuklara din ve mezhep bakımından kendilerinden farklı olanlardan nefret etmeyi öğretmeden önce, tarihlerinin uzun dönemlerinin hoşgörülü ve refah içinde geçtiğine tanık olmuşlardır.

Hoşgörü ve bir arada yaşama fikirlerinin komployla hiçbir ilgisi yok; aksine, toplumlardaki gerilimi ve nefreti azaltan önemli mekanizmalardır.

Birçok ülkede Müslümanlar arasındaki mezhep savaşının, dış şeytanların zihinleri çarpıtması nedeniyle meydana geldiğini söylemek bizim için zor.

Batı'yı modern haliyle tanımadan önce mezhep savaşının çok eski olduğunu ve yarın İngiltere ve Fransa yok olsa IŞİD, Hizbullah ve El Kaide'nin yok olmayacağını unutmamalıyız.

Dini komplo, insan fikirlerinin kültürümüzü etkilemesini ve rasyonelleştirmesini engellemek için tasarlanmış bir aldatmacadır.

Kapalı zihniyeti korumak, onu sarsıp sonra çökertecek her türlü soru ve şüpheyi önlemek için İslam ve Arap mirasımız ile tarihimizden gelen o değerli ve asil ideallerden dahi şüpheleniliyor.
 


Toplumsal komplo: Bu komplo, toplumların kimlik ve değerlerini yok etmeye yönelik, değerlerini değiştirmeye yönelik planların olduğunu iddia eder.

Bu fikir, dışarıdan gelenin öteki haline geldiği ve beraberinde kültürel kötülükler ve hastalıklar getirdiği halkların eski izolasyonundan kaynaklanıyor.

Ancak bu, uçakların ve iletişimin deldiği sınırların ortadan kalkmasıyla mantığı çökmüş bir fikirdir.

Kimsenin toplumlarımızın altını oymak için pusuda beklemediğini ve uyanmadığını fark ettik.

Bunun yerine çocuklarımızı yurt dışına eğitime gönderiyoruz.

Kimlik fikri artık durağan değil, gelişen ve sürekli değişen bir olgudur.

Sağlıklı kimlik, geçmişte yaşayan ancak geçmişin geri dönmediği sabit bir kimliğin aksine, yenilenen, farklı dil ve kültürlere açık olan kimliktir.

Artık bireyler hiçbir çelişki olmaksızın birden fazla kimliğe ve hatta farklı milliyetlere sahip.

Topluma karşı komplo onu izole ederek ve kısıtlayarak gerçekleşir, tersi değil.

Uyarıcılar, kadınların kendilerini değerlerinden mahrum bırakmayı amaçlayan bir toplumsal komplonun hedefi olduğunu söylüyor.

Ancak deneyimler bunun sadece bir yanılsama olduğunu ve kadınlara daha fazla hak tanınmasının faydalı olduğunu gösterdi.


Yukarıdakilerin hepsi bazıları için apaçık ortadadır, ancak yine de devam etmekte ve bir nesilden diğerine aktarılırlar.

Bu noktada küçük bir kesimle sınırlı kalsın diye eleştirmek, eksikliklerini ortaya çıkarmak önemli.

Komplo düşüncesi ölmeyecek ve tüm toplumlarda, hatta gelişmiş olanlarda bile devam edecektir.

Ancak paranoyak ve saplantılı kişilerle sınırlı kalmalı; öğretmenler, vaizler, gazeteciler ve üniversite profesörleri arasında olmamalı.

Bu bir uyuşturucu hap gibi. Çocuklarımıza yapabileceğimiz en kötü şey, her gün bunu ağızlarına götürüp zorla yutturmaktır.

 

 

*Bu makalede yer alan fikirler yazara aittir ve Independent Türkçe'nin editöryal politikasını yansıtmayabilir. 

Şarku'l Avsat

DAHA FAZLA HABER OKU