Elazığlı gençler, inovasyon ve icat çıkarmak

Doç. Dr. Umut Hacıfevzioğlu, Independent Türkçe için yazdı

Elazığ'daki eski bir garajın, hayallerinin peşinden koşmak isteyen gençler için inovasyon merkezine dönüştürüldüğüne ilişkin haberi okuduğumda oldukça heyecanlandım.

Fırat Üniversitesi'nin mühendislik fakültesinde öğrenim gören gençlerimiz bu inovasyon merkezinde tasarlayıp geliştirdikleri 'Gökruh' roketiyle TEKNOFEST'te dereceye girmişler. Gençlerimizle ne kadar gurur duysak azdır.

Elazığ OSB'de kurulan Endüstriyel Tasarım Prototip ve İnovasyon Merkezi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMP), Fırat Kalkınma Ajansı ve Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'nin ortak projesi ile kurulmuş. Bu ve benzeri haberleri daha sık duymayı umut ediyoruz.

İnovasyon, yeni yaratıcı fikirlerin ya da buluşların ekonomik alanlara uygun hale getirilip uygulanması anlamına geliyor. Dolayısıyla ülkemiz için deyim yerindeyse "hayati önemi olan" bir konu.

İnovasyon yapabilmek için, yani yeni yaratıcı fikirleri ya da buluşları ekonomik alanlara uygulayabilmek için, öncelikle inovatif düşüncenin kültürümüzde kendisine yer bulması gerekiyor.

Kanserden yaşamını yitiren Prof. Dr. Arman Kırım Türkiye'de inovatif düşüncenin gelişmesi adına önemli çalışmalar yapmış değerli bir bilim insanımızdı.

Kırım'a göre, "Türkiye'nin geleceği ve insanlarımızın istihdamı inovasyonla sağlanır. Temiz enerji, temiz teknoloji gibi yenilikçi sektörlerde büyümeyi; ülkemizi enerji bağımlılığından kurtaracak olan sektörlere yatırım yapmayı öncelikli hedeflerimiz olarak belirlememiz gerektiği"ne vurgu yapan Kırım, eskimiş, ömrünü tamamlamakta olan iş modellerinden bir an önce kurtulup söz konusu sektörlerde yepyeni, devrimci 'iş modelleri' tasarlamamız, bilim ve teknolojiye yatırım yapmamız gerektiğine işaret ediyor.

Ülkemizin büyümesi ve zenginleşmesi için önerilerini sıralayan Kırım, "Türkiye'nin toplumsal refahının artması, iç huzuru bulması ve uluslararası arenada hak ettiği yere ulaşabilmesi için zenginleşmesinin şart olduğuna dikkat çekiyor.

Türkiye'nin zenginleşebilmesi, yeni nesil tedarikçi ülke olmamız, yeni girişimciliğe önem vermemiz ve enerji bağımsızlığını ciddiye almamız ile olanaklı. Yeni nesil tedarikçi olabilmemiz ise inovasyon, tasarım ve AR-GE ile mümkün.  Yani, özgün tasarım imalatçısı" (Original DesignManufacturer-ODM) olmamız ile… Asya'da hızla büyüyen ve zenginleşen ülkelerin izledikleri yol da budur.

Prof. Dr. Arman Kırım'a göre, yeni girişimciliğin hedefi, "İnovasyona, inovasyon sektörlerine odaklı, gerek finansmanı gerek pazar/rekabet hedefi küresel olan, bilim ve teknolojiyle evrensel pazarlama becerilerine dayalı bir girişimcilik" olmalı. Değerli hocamızın düşünce ve önerilerine katkı olarak şu saptamamı paylaşmak isterim. Ülkemizde inovatif düşüncenin gelişmesi ancak inovasyon düşüncesinin kültürümüzde, değerlerimizde yer bulması ile olanaklıdır.

Bizde, "icat çıkarma" diye hepimizin gayet iyi bildiği bir deyiş vardır. Alman filozof Leibniz'in "Dil, zihnin aynasıdır" ifadesini dikkate alırsak, kültürümüzün, zihin dünyamızın inovatif düşünceyi ne kadar desteklediği ortadadır. Nitekim bana göre, 17. yüzyılın sonlarından itibaren Batı ile aramızdaki makasın açılma nedenlerinden biri de "icat çıkarma"mamızdır.

Öyle görünüyor ki inovasyonun kültürümüzde yer edinebilmesi için özel bir çaba sarf etmemiz gerekiyor. Evet, ülkemiz için hayati önemde bir konu olan inovasyonun, inovatif düşüncenin gelişebilmesi yalnızca inovasyon merkezlerinin kurulması ile mümkün değildir. İnovatif düşünceyi kültürümüzün -biraz iddialı bir ifade kullanmam gerekirse- belirleyici, ayırt edici öğesi haline getirmeliyiz.

Okul öncesi eğitimden başlamak üzere, ilköğretim, ortaokul, lise ve üniversitelerimizin, alan ayırt etmeksizin, müfredatlarında inovasyon kültürünün yerleşmesini olanaklı kılacak derslere yer vermesi yerinde olacaktır. Böylesi bir uygulamanın inovasyonun kültürümüzün belirleyici öğelerinden biri haline gelmesine büyük ölçüde katkı yapacağını düşünüyorum. Bunun da doğal sonucu olarak gelecek kuşaklar için "icat çıkarmak" adeta bir norm haline gelecektir.

 

*Bu makalede yer alan fikirler yazara aittir ve Independent Türkçe’nin editöryal politikasını yansıtmayabilir.

© The Independentturkish

DAHA FAZLA HABER OKU