2018-KPSS Ortaöğretim Değerlendirme Raporu yayınlandı; en başarılılar fen lisesi mezunları

2018’de KPSS’ye ortaöğretim düzeyinde başvuranlardan 21 bin 259’u tarih sorularından hiçbirine doğru yanıt veremedi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca (ÖSYM) "2018-KPSS Ortaöğretim Değerlendirme Raporu" yayınlandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer verilen "2018-KPSS Ortaöğretim Değerlendirme Raporu"na göre, 7 Ekim 2018'de yapılan KPSS Ortaöğretim düzeyine başvuran 1 milyon 183 bin 245 adaydan 1 milyon 24 bin 1'i sınava girdi.

1 milyon 23 bin 404 adayın sınavı geçerli kabul edildi

Toplam 1 milyon 23 bin 404 adayın sınavı geçerli kabul edilirken, genel yetenek ve genel kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puan olması kriterini sağlayamayan 56 bin 633 adayın puanı hesaplanamadı. Bu kapsamda KPSS Ortaöğretim sınavında 966 bin 771 adayın sınavı geçerli sayıldı ve puanı hesaplandı.

Sınavı geçerli olan 1 milyon 23 bin 404 aday üzerinden hazırlanan değerlendirme raporunda adayların KPSSP94 puan dağılımları incelendiğinde 53,78 ile 100 aralığında bulunduğu ve 60-69 puan aralıklarında yoğunlaştığı saptandı. Genel yetenek testinin ortalaması 19,81 ve genel kültür testinin ortalaması 21,83 olarak hesaplanırken, raporda bu sonucun adaylara genel yetenek testinin genel kültür testine göre daha zor geldiğini gösterdiği ifade edildi.

2018 KPSS Ortaöğretim genel yetenek testindeki 60 sorunun tamamını 14 aday doğru yanıtlarken 561 aday hiçbir soruya doğru yanıt veremedi. Genel kültür testinde ise sadece bir aday 60 sorunun tamamına doğru yanıt verirken, 2 bin 468 aday, hiçbir soruyu doğru cevaplayamadı.

Test bazındaki analizlere göre de sözel bölümde yer alan 30 sorunun tamamını 73 aday doğru yanıtlarken, bin 230 aday hiçbir soruya doğru yanıt veremedi. Sayısal bölüm alt testinde bulunan 30 sorunun tamamını doğru cevaplayanların sayısı bin 504 olurken, 173 bin 385 aday hiçbir soruya doğru yanıt veremedi.

Tarih testinde 21 bin 259 aday hiçbir soruya doğru yanıt veremedi

Rapordaki analizlere göre, tarih alt testindeki 27 sorunun tamamını doğru yanıtlayanların sayısı 8 oldu. 21 bin 259 aday ise bu testte hiçbir soruyu doğru yanıtlayamadı. Türkiye coğrafyası alt testinde bulunan 18 sorunun tamamını 789 aday doğru cevaplarken, 9 bin 139 aday hiçbir soruya doğru yanıt veremedi.

Temel Yurttaşlık Bilgisi alt testinde bulunan 9 sorunun tamamını bin 784 aday doğru yanıtladı, 20 bin 444 aday hiçbir soruyu doğru cevaplayamadı.

Türkiye ve dünya ile ilgili genel, kültürel ve güncel sosyoekonomik konular testinde 31 bin 459 aday 6 sorunun tamamını doğru yanıtladı. 52 bin 286 aday ise hiçbir soruya doğru yanıt veremedi.

En yüksek puanı fen lisesi öğrencileri aldı 

Sınava katılan adayların okul türlerine göre puan ortalamalarına bakıldığında, fen liseleri 81,39 ortalamayla ilk sırada yer aldı. Özel fen liseleri 80,30 puan ortalamasıyla ikinci, sosyal bilimler liseleri ise 78,75 ile üçüncü sıraya yerleşti. Bu liselerin ardından 77,52 ortalama ile Anadolu öğretmen ve 73,65 ortalama ile Anadolu sağlık meslek liseleri geldi.

Son üç yılın mezunları en yüksek puan ortalamasını yakaladı

Rapora göre, adayların KPSSP94 puanları mezun oldukları yıllara göre değişim gösterdi. En yüksek puan ortalamasının 2016 (67,41), 2017 (67,41) ve 2018 (67,21) yılları mezunlarına, en düşük puan ortalamasının ise 2008 yılında mezun olan aday grubuna ait olduğu belirlendi.

Sınava katılan adayların yüzde 68'ini Anadolu lisesi, açıköğretim lisesi, lise, imam hatip lisesi, sağlık meslek liseleri ve endüstri meslek liselerinden mezun olan adaylar oluşturdu.

Sınavı geçerli sayılan 137 bin 521 adayın 50-59, 565 bin 12 adayın 60-69, 223 bin 208 adayın da 70-79 aralığında puan aldığı belirlendi. Ayrıca 80-89 puan aralığını yakalayanların sayısı 39 bin 56, 90-100 arasında puan alanların sayısı da bin 974 oldu.

Raporda, yapılan analizler sonucunda, her iki testten elde edilen puanların yüksek derecede güvenilir olduğu ve testlerin iç tutarlığının yüksek olduğu sonucuna varıldı.

DAHA FAZLA HABER OKU