Ali Yahi
Siyasal bilimler ve uluslararası ilişkiler uzmanı Cezayirli gazeteci