RUMLAR

ÖZEL

Azınlık toplumunun yeni sesi: Nehna

Antakyalı Arapça konuşan Rum Ortodokslar kurdukları bir web sitesiyle; 'buradayız' dediler. Amaçları unutulmaya yüz tutmuş kültür ve adetlerini, yok olmakta olan dilini ve hemen hiç yazılmamış tarihini araştırmak, bulmak, büyütmek ve yaşatmak