enver paşa

PORTRE

Ya devlet başa ya kuzgun leşe: Kuşçubaşı Eşref

Trablusgarp çöllerinden Batı Trakya'ya uzanan bir Teşkilat- Mahsusa ajanı olan Kuşçubaşı Eşref Sencer'in sıradışı hayatı. Suikastlar, bombalamalar, adam kaçırma, eşkıyalık, milis ordu hatta devlet kurma teşebbüsü eylemlerinden sadece birkaçı...