Haşim Ali Muhammed Ahmed
Afrika uzmanı araştırmacı-yazar