SALAHADDİN BİTAR

Salih Kallab Baas Partisi'ni Irak ve Suriye’deki yoldaşları yok etti

Irak, Ürdün, Lübnan, Sudan ve bazı Arap ülkelerindeki Baas Partisi kalıntıları elbette Arap Sosyalist Baas Partisi'nin hala iyi durumda olduğunu ve kuruluşundan bugüne atlattığı birçokları gibi bu tökezleme dönemini de atlatacağını öne sürüyorlar