LİBERAL DEMOKRASİ

Zuheyr el-Harisi Fukuyama'nın tarihinin sonu, çok kutupluluk ve ABD'nin çöküşü!

Fukuyama'nın itirafı, nesnel bir görüşün ve ahlaki bir cesaretin yansımasıdır. Bu, sahadaki gerçeklere dayanıyor. Bu yüzden teori veya hipotezin çürümesi normal ve doğal. Mutlak kesinlik konusuna gelince, gerçek dünyada buna yer bulamazsınız