Fransa İslâm'ı Vakfı

Sevsen Şair Kimlik çatışması: Fransa örneği

Kimlik çatışmasının Avrupa'nın bir sonraki savaşı olacağını söyleyebiliriz. Savaşın tarafları, ulusal kimlikler ile ayrılıkçı kimliklerden ziyade, Avrupa'da ulusal kimliğe yönelik tehditler konusunda farklı düşünen sağ ve sol akımlar olacaktır