Vah güzel yurdum

İsmail Müftüoğlu Independent Türkçe için yazdı

Fotoğraf: AFP

Ahlakı güzel olana her taraf vatan
Ahlakı çirkin olana her taraf zindan
*               
Yurtta sus, cihanda sus
Çiğnendi iffet ve namus
                *               
Gitme ey yolcu, beraber oturup ağlaşalım
Elemim bir yüreğin kârı değil, paylaşalım

(Mehmet Akif)


                
Ülkemizde yaşayan insanların sözde yüzde 99'u Müslüman olarak bilinir. Ancak sorgulama yapıldığı zaman, yüzdenin daha düşük olduğu anlaşılır.

Çünkü ülkemizde önce demografik yapı bozuldu, arkasından ar ve hayâ dibe vurdu. Çıplaklık moda haline geldi. Aile yapısı kanuni düzenlemelerle yozlaştırıldı. Onun için dini değerlerin ve ahlakın kıymeti harbiyesi kalmadı. 

Müslümanlık bizden evvel böyle zillet görmedi!
Hâlimiz bir inhilâl etmiş vücûdun hâlidir;
Ruh-i izmihlâlimiz, ahlakın izmihlâlidir.

(Mehmet Akif)


Nitekim MAK DANIŞMANLIK şirketi tarafından 23 il, 154 ilçede, 5400 kişi ile yüz yüze yapılan 'Türkiye'de toplumun dine ve dini değerlere bakışı' konulu ankete göre, insanlarımızın:

 1. Yüzde 14'ü Allah'a inanmıyor.
 2. Yüzde 25'i meleklere inanmıyor.
 3. Yüzde 24'ü Kur'an-ı Kerim'in vahiyle geldiğine yani Kur'an'a inanmıyor.
 4. Yüzde 74'ü evindeki Kur'an-ı Kerim'i okumuyor.
 5. Yüzde 37'si hazreti peygambere inanmıyor.
 6. Yüzde 45'i kadere inanmıyor.
 7. Yüzde 27'si öldükten sonra dirileceğine ve hesaba çekileceğine inanmıyor.
 8. Yüzde 68'i Kur'an-ı Kerim'i Arapça hattından okuyamıyor.
 9. Yüzde 75'i eğitim almak amacıyla Kuran Kursuna gitmiyor.
 10. Yüzde 83'ü Kur'an-ı Kerim'in Türkçe mealini okumuyor.
 11. Yüzde 85'i cennete gideceği kesin olsa bile ölmeyi düşünmüyor.
 12. Yüzde 77'si peygamberimizin hayatını hiç okumamış.
 13. Yüzde 43'ü hiç camiye gitmemiş.
 14. Yüzde 55'i Ramazan ayında dahi oruç tutmuyor.
 15. Yüzde 78'i namaz kılmıyor.
 16. Yüzde 20'si dua bile etmiyor.
 17. Yüzde 59'u selamlaşırken 'selamünaleyküm' demiyor.
 18. Yüzde 10'u günah işlediğini biliyor ve pişman bile olmuyor.
 19. Yüzde 35'i gusül abdesti almıyor. (Yani cünüp geziyor.)

İşte Türkiye'de 'Müslüman'ım' diyenlerin aynası budur. Vah güzel yurdum, vah… Bu tablo dine bigane kalışın sonucudur. Böyle bir ahvalde, hırsızlık, zimmet, sömürü, gasp da bir nevi ülkenin kaderi olmuştur. 

Tesettür yerlerde sürünüyor ve maalesef hayâsızlık iltifat görüyor. Nitekim kadınlarımızın büyük bir ekseriyeti, toplumun dini, ahlaki ve geleneksel yapısına aldırmadan, dilediği gibi giyinmekten asla çekinmiyor.

Bu konuda birbirleriyle yarışıyor. Dini bilgiden ve ahlaktan yoksun insanlarımızın birçoğu da, bunları seyretmekten hoşlanıyor. Utanç verici bu tablolar, ülkemizin her vilayetine sirayet etmiş durumdadır.


İlgililer ses çıkarmıyor, bilgililer dut yemiş bülbül gibi susuyor. Ana-babaların sözü geçmiyor. Aile içinde cinsel istismar vakaları ayyuka çıkmış durumda, kimsenin kılı kıpırdamıyor. Sadece siyasi rant için konuşmakla yetiniliyor.

Unutmamak gerekir ki, milletler parasızlıktan değil, ahlaksızlıktan çökmüştür. Ahlaklı olmanın temel şartı ise Allah korkusudur. Bu korkuyu taşımayanlardan hayır gelmez. Onun için her türlü ahlaksızlık kol geziyor. Kimse sesini çıkarıp, 'dur artık, yeter' diyemiyor.

Geldi ölümlü yalan, gitti ölümsüz gerçek
Siz hayat süren leşler, sizi kim diriltecek

(N:F:K.) 


Diğer taraftan bir parti genel başkanı da, Saba Melikesi gibi bir eda ile 'Medeni Bilgiler' kitabını teşkilatların tamamına gönderip, okunmasını isteyerek, dikkati başka bir yöne çekmeye çalışmaktadır.

Ama dikkat çekilmek istenen yön Kur'ani değil, şeytanidir. Milletimiz maalesef bunları tetkik etmeden, bunlara alâka gösteriyor. Bu ayıp da her Müslüman için yeterlidir.

Said Paşa der ki:

Halkı tahrîb eyleyip de kendin âbâd eyleme
Bu cihanda ev yapıp, ukbâyı berbâd eyleme


Maalesef siyasi hayatımızda nice cahiller gördük ama bunlar söz sahibi oldular. Nice tecrübesizler gördük ama bunlar genel başkan oldular. Nice aklı selim gördük ama onlar kendilerini dinletemediler. 

Ne haller yaşadım, rüya idi sanki
Sorma ötesini, anlatamam ki.

(Gazali)


Keza "Dili yok kalbimin, ondan ne kadar bizarım" (Mehmet Akif) Bizi anlamayanlara da ah-u zarımız var.

Sonuç olarak:

Müslümanlık nerde! Bizden geçmiş insanlık bile…
Âlem aldatmaksa maksat, aldanan yok, nâfile!
Kaç hakiki Müslüman gördümse: hep makberdedir.
Müslümanlık, bilmem amma, galiba göklerdedir! 


Kalın selametle.

 

 

*Bu makalede yer alan fikirler yazara aittir ve Independent Türkçe'nin editöryal politikasını yansıtmayabilir.

© The Independentturkish

DAHA FAZLA HABER OKU