Prof. Dr. Şinasi Gündüz
İstanbul Üniversitesi, Dinler Tarihi Anabilim Dalı