Mehmet Kamil Berse
Dünya Kırım Türkleri Kültür ve İktisadi İşbirliği Derneği Başkanı