Erhan Ürküt
Avukat, Diyarbakır Barosu Editörü, Türkiye Barolar Birliği AİHM Eğiticisi
[email protected]