Doç. Dr. Seydi Kaymaz
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1.Ceza Dairesi Eski Başkanı, Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Öğretim Üyesi