Deprem mağdurlarına hayvan verilecek, yem yardımı yapılacak

Deprem nedeniyle hayvanları zarar gören yetiştiricilere, bir defaya mahsus büyükbaş için 500 lira, küçükbaş için 75 lira yem yardımında bulunulacak

Fotoğraf: Pixabay

Depremden Zarar Gören Yetiştiricilere Hayvan ve Yem Yardımı Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, deprem nedeniyle büyükbaş ve küçükbaş hayvanları zarar gören yetiştiricilere, bulundukları bölgelerde hayvancılık faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak, verimliliğini artırmak ve hayvan sağlığı ile refahını temin etmek için bir defaya mahsus, hayvan, hayvan bedeli ve yem yardımında bulunulacak. 

Söz konusu karar, deprem nedeniyle 1 Ocak 2020 ile 31 Aralık 2021 arasında oluşan ve oluşabilecek zararları kapsayacak.

Hayvancılık Bilgi Sistemi içinde yer alan TÜRKVET veri tabanına kayıtlı yetiştiricilerin deprem nedeniyle telef olan hayvan sayıları, ilgili il ve ilçe hasar tespit komisyonlarınca tespit edilecek.

Büyükbaş için 500 lira, küçükbaş için 75 lira

Zarar gören yetiştiricilere, telef olmuş hayvan sayısı kadar hayvan veya bunların bedeli ile bir defaya mahsus büyükbaş (sığır, manda) için 500 lira, küçükbaş (koyun, keçi) için 75 lira yem yardımı verilecek.

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) kapsamında olan büyükbaş ve küçükbaş hayvanları doğrudan veya dolaylı zarar gören yetiştiriciler, bu yardımdan yararlanamayacak.

Verilecek yardımlara ilişkin ödemeler Tarım ve Orman Bakanlığının hayvancılık destekleri için ayrılan bütçeden karşılanacak.

Karar, 1 Ocak 2020'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. 

 

AA

DAHA FAZLA HABER OKU